Nemacke Izbeglice Na Pocetku Stvaranje Ndh

Cvi Loker NEMAČKE IZBEGLICE NA POČETKU STVARANJA NDH
Most, Bilten, Glasilo Udruženja Jevreja iz bivše Jugoslavije, decembar 2003.
Usputni dogadjaji u holokaustu na tlu Jugoslavije
U Kraljevini Jugoslaviji ubijeno je tokom holokausta šezdeset hiljada Jevreja. Sem toga, život je izgubilo i hiljadu dvesto Jevreja iz Austrije i drugih zemalja Trećeg rajha koji su izbegli smrt na svom tlu, ali su stradali kasnije, kao što je to bila grupa koja je Dunavom krenula u pravcu Palestine. O toj tragediji pisali smo u drugom, aprilskom broju Biltena (str. 4 i S). Ali, to nije sve. Bilo je i nemačkih izbeglica u raznim provincijskim mestima koji su se našli 6. aprila 1941. godine u Nezavisnoj Hrvatskoj.
Na to, za sada, nedovoljno istraženo područje, podseća i dogadjaj koji ćemo opisati. Nedavno nam se telefonom obratio čovek koji se predstavio samo kao Abram (ili Abraham, što mu je jamačno, prezime) iz Ramat Gana. Nije nam ostavio ni adresu niti broj telefona, budući da je rekao da će se ponovo javiti za nedelju dana.
Pitao nas je da li znamo za logor Draganići, koji se nalazio blizu Zagreba. Njegovi su roditelji bežali iz Nemačke preko Madjarske, pa su u Zagrebu bili zatvoreni u tom logoru. "Hteo bih saznati daljnju sudbinu mojih roditelja" - kazao je. Tek na kraju razgovora pomenuo je da se on sam tamo rodio 1942. godine. Dogovorili smo se da ćemo stvar ispitati i ostati u kontaktu sa njim. Kako nas Abraham nije više pozvao, do toga nije došlo. Napominjem da u Yad vašemu nisu čuli ništa o gospodinu Abrahamu.
Želimo da bar ovim tekstom odgovorimo na njegovo pitanje. Možda će nekim slučajem doznati. Bilo bi zanimljivo saznati kako je on preživeo rat. Na osnovu te činjenice, pod tim okolnostima, možda postoje i zaslužni spasioci. Evo šta smo pronašli.
Draganići su naselje, 100 km zapadno od Zagreba, bliže Karlovcu. Tamo se nalazio jedan od manjih sabirnih logora, gde su upućene izbeglice kasnije, godinu, dve pre invazije/katastrofe, 6-11. aprila 1941. godine. Slični centri nalazili su se u Pisarovini, Jastrebarskom, Lipiku, Podravskoj Slatini, Rumi i Daruvaru. Podatke o tome nalazimo u neobjavljenom Memorandumu na nemačkom je-ziku Alekse Kleina-Arnona, glavnog tajnika zagrebačke Zidovske općine. Taj se dokument čuva u našem Arhivu Eventov*, a sada postoji i kopija u arhivu Yad vašema.
Memorandum je napisan u maju 1941. godine, u gradu Lozana, u Švajcarskoj. Na pretposlednjoj, 14. strani, napisano je da su Draganići, blizu Karlovca, zatvoreni tek 1942. godine, te da je većina logoraša deportovana u hrvatske koncentracione logore.
O tome piše Menachem Shelah u svojoj poslednjoj objavljenoj knjizi: Hakesher hayugoslavi, (Tel Aviv, 1994.). Na 74. strani tog dela čitamo: "U naselju Draganići bilo je juna 1942. godine 200 nemačkih izbeglica. Sudbina tih ljudi nije nam poznata, ali su verovatno tokom avgusta te (1942.) godine deportovani u Auschwitz". To su najraniji podaci.
Sada imamo izvrsno delo profesora Ive Goldsteina, u saradnji sa ocem Slavkom, Holokaust u Zagrebu (Novi Liber i Židovska općina, 2001, 725 strana). Uz mapu Zagreb i okolice dat je opširan i verodostojan pregled svih boravišta ili sabirališta izbjeglica iz Reicha, s naznakom broja izbjeglica u pojedinim mestima. Takvih boravišta u Hrvatskoj i u Bosni, to jest na teritoriji NDH, bilo je oko dvadeset. O Draganićima je napisano na stranama 244. i 270, da je to bio logor pored Jastrebarskog i da je u njemu u svibnju 1941. bilo 176 izbjeglica. Svi su ti logori 1942. likvidirani.
Na tu temu imamo u Arhivu Eventov i druge rukopisne podatke, na primer, magistarski rad Ruthe Lipe o zagrebačkoj Židovskoj općini tokom Drugog svetskog rata i reminiscencije Rikarda Kohna, no svi podaci se uglavnom slažu, a ovo nije mesto za detaljniji prikaz.
Nažalost, ishod ove ankete je negativan. Specijalan i maltene neverovatan slučaj rodjenja u Draganićima i spasavanje Abrahama ostaje za sada pod znakom pitanja.
Signatura Arhiva je G783, a puni naziv Memoranduma glasi: Zehn Jahre juedischen Fluechtingswerks in Jugoslavvien (1933-1942).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License