Nekad I Sad Godina 1 Broj 5 Septembar Oktobar 2010

NEKAD i SAD
Književnost, umetnost - život
Godina 1, Broj 5/2010

Redakcija: Ana Šomlo, Ela Krstić, Ivan Ninić
Adresa: Shlomo Hamelech 6/21
42268 Netanya, Israel
Telefon: +972 9 882 61 14
e-mail: li.ten.noisivten|cinin#li.ten.noisivten|cinin

Godišnja pretplata za 6 brojeva je 150 NIS.
Za inostranstvo: 40 EUR za Evropu
i 70 US $ za vanevropske zemlje.
Na ček treba naznačiti: Ana Ninić
Kwik Kopy Printing, Netanya

NEKAD I SAD
Književnost, umetnost - život
Godina 1 Broj 4 Septembar/Oktobar 2010

Pokrenuli smo “Nekad i sad” sa optimizmom da će reči podnaslova – književnost, umetnost, život – biti osnovni sadržaj kome ćemo posvetiti prostor u listu. Međutim, život ipak čini politika i ignorisati ono što se u toj oblasti dogadja, znači ne razumeti svet u kome živimo. Tomi Lapid toga se seća i posle svoje smrti, što možete pročitati u trećem nas-tavku njegove priče.
Na osmoj Međunarodnoj konferenciji u Dubrov-niku “Socijalna i kulturna istorija Jevreja na istočnoj obali Jadranskog mora”, o čemu nam piše Melita Švob, učestvovalo je 35 istraživača jevrejske kulture, sa temom “Magija i medicina”, što je dokaz da i nadalje naučnici iz Engleske, Francuske, Italije, Španije, Portugala, Turske, Hrvatske i Srbije zajedno razmatraju rezultate svojih istraživanja.
Ali, da sem naučnih i stručnih istraživanja mogu da se pročitaju i natpisi: “Neka svi Jevreji i Jevrejke napuste naše kraljevstvo i neka im se nikada ne dozvoli povratak” – saznajemo od Sofije Živković iz putopisa ovog leta po Španiji, koji je napisala za “Nekad i sad”. Da se “Dani jevrejske kulture” danas održavaju ne samo u 27 evropskih zemalja već i u Srbiji, pročitajte u tekstu Milice Tomić.
Novinar Raul Tajtelbaum prisustvovao je manifestaciji povodom godišnjice oslobodjenja logora Bergen Belzen i on smatra da bi “Zaborav Holokausta bio izdaja prošlosti.” Da se dogadjaji iz Drugog svetskog rata ne zaboravljaju može se pročitati i u tekstu “Sećanje na Buhenvald” kojim je književnik Ivan Ivanji otvorio ovogodišnji Festival umet-nosti u Vajmaru. Donosimo i odlomak iz njegovog romana “Slova od kovanog gvožđa” koji u oktobru objavljuje beogradska izdavačka kuća “Stubovi kulture”. I još jedan prikaz romana, ovog puta Filip David piše o “neobičnoj, drugačijoj knjizi” Tatijane Cvejin, u čiji jednodimenzionalni svet (u literaturi), ulaze politika, istorija, pokazuje se naličje, druga, tamna strana života, gde svoje mesto zauzimaju strah, mržnja, ljudske izopačenosti. Dakle, ponovo su umetnost i politika nerazdvojni.
Prenosimo razgovor Miće Vujičića sa Davidom Albaharijem iz NIN-a o njegovom novom romanu - ]erka, takođe u izdanju "Stubova kulture"
Jusuf Hećimović nam je poslao svoj prevod pesama Jehude Amihaja, pa “Kada je u pitanju svijet” i druge pesme možete pročitati na 22. strani, zatim i “Masadu” – reinkarnaciju trenutka istorije – stihove Igora Šipića u kojima se sažimaju kultura i poezija sa politikom, tako da opet dolazimo do zaključka da se ovi pojmovi ne razdvajaju u umetnosti, mada se u životu međusobno uništavaju.
I ponovo dolazimo do večne teme, antisemitizma, ovog puta u Švedskoj, o čemu piše Ronald S. Loder, predsednik Svetskog jevrejskog kongresa.
Svakako, nismo mogli da mimoiđemo ni pregovore Benjamina Netanjahua sa Mahmudom Abasom u Vašingtonu, koji su u centru pažnje izraelske javnosti, mada tek na začetku.
Na narednim stranicama možete pročitati i druge vesti sa početka školske godine i prikaze novih knjiga kao i o gasnim poljima Izraela u tekstu "Svet u kome živimo".
A gde se nalazi “perla, ogrlice Stvaranja” saznaćete iz "Geopisa" Maria Heinala.
Ana Šomlo

שנה טובה תשע"א

ŽIVOT, – UMETNOST, KNJIŽEVNOST - Ana Šomlo

SEĆANJA POSLE MOJE SMRTI Priča Josefa-Tomija Lapida

Iz Sefarada, autlajn Sofija Živković

Zaborav Holokausta bio bi izdaja prošlosti

GEOPIS

Završena je međunarodna konferencija u Dubrovniku

Sporazum o kulturnoj suradnji s Izraelom

Avigdor Lieberman u poseti Makedoniji

Benjamin Netanjahu u Grčkoj

Grčka preduzela korake da umiri arapske partnere posle posete Netanjahua

Predsednik Peres pozdravlja partnerstvo sa Rumunijom

RAMI BE'ER NA SPLITSKOM LJETU

Preminuo veliki umjetnik ALFRED PAL

IZLOŽBA SLIKA TONIJA FRANOVIĆA U TEL AVIVU

NOVA KNJIGA AMOSA OZA NA HRVATSKOME JEZIKU

Katarina Živanović Zatvorenik Ivana Jovića

MUZIKA KAO PRIMENJENA UMETNOST

Đorđe Lebović Svetlosti i senke

Potraga za ukradenom istorijom

TATJANA CVEJIN REZERVNI IZLAZ

EVROPSKI DANI JEVREJSKE KULTURE U BEOGRADU

Ivan Ivanji otvorio Festival umetnosti u Vajmaru

Ivan Ivanji Bauhauz

Između „čednosti“ i eksplicitnosti Davida Albaharija

Jehuda Amihaj Kada je u pitanju svijet

Igor Šipić MASADA

Jidiš bluz na Kolarcu

Antisemitizam sve izraženiji u Švedskoj

Tamna strana Ikee

Njemački Židovi u Izraelu

Lečeni od mikoze oboleli od raka

PALESTINCI-STUDENTI POSETILI “JAD VAŠEM”

NAGRADA IZRAELSKOM NAUČNIKU

U BOLNICAMA NA JUGU IZRAELA NEMA PRAZNIH POSTELJA

OPADA BROJ NEZAPOSLENIH

POČELA NOVA ŠKOLSKA GODINA

U 250 JEVREJSKIH ŠKOLA UČIĆE SE ARAPSKI JEZIK

NEOPHODNE PROMENE U ISHRANI

U NOVOM DOMU KULTURE U ARIELU PRIKAZIVAĆE SE POZORIŠNE PREDSTAVE

POREZ NA NAFTU JE POVEĆAN ALI CENA NAFTE PADA

USPEŠNI PREGOVORI U VAŠINGTONU

Hamas nastavlja sa napadima

Pregovore treba nastaviti

Svet u kome živimo - Gasna polja Izraela

Kapitalizam 4.0

Izrael se priprema za biološki rat

Napredak je moguć

PRAVEDNICI MEĐU NARODIMA - KNJIGA

Izveštaj Centralnog zavoda za statistiku Izraela od 6. 9. 2010.

Nekad I Sad Godina 1 Broj 5 Septembar/Oktobar 2010

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License