Ne Zaboraviti Ratna Stradanja

Anketa: šta je holokaust?
Ne zaboraviti ratna stradanja
Dan sećanja na žrtve holokausta obeležen je juče širom sveta. Brojne manifestacije podsetile su i žitelje Beograda na užase Drugog svetskog rata. Stanovnici glavnog grada uglavnom znaju šta je holokaust. Tako, Dragoljub Stojanović (61), novinar, kaže da se taj pojam odnosi na stradanje Jevreja, Srba, Roma i drugih naroda u Drugom svetskom ratu.
– To je širok pojam i ne odnosi se isključivo na Jevreje, nad kojima je počinjen genocid, nego i na sve druge koji su masovno ubijani u nacističkim logorima – objasnio je Stojanović.
On dodaje da se i stradanje Srba mora uvrstiti u holokaust i nabraja tokom rata ozloglašene lokacije na teritoriji Beograda poput Sajmišta, Jajinaca i logora na Banjici. Sa njim je saglasna i šezdesetdvogodišnja Mileva Majstorović, inženjer. I ona pod holokaustom podrazumeva genocid koji su nacisti i fašisti počinili u toku rata i dodaje da se to ne sme zaboraviti.
– O holokaustu treba učiti u školama i stalno podsećati mlade generacije kako se to ne bi ponovilo – govori ova sugrađanka i dodaje da će se na taj načinn i sprečiti oni koji žele da relativizuju takve zločine.
Drugačije misli tridesetogodišnja Jasmina Kondić.
– Tačno je da je holokaust strašna stvar. I Srbi su u velikoj meri stradali u ratu, a logora je bilo čak i u Beogradu, na Sajmištu i Banjici. Ali ne mislim da bi naša deca o tome trebalo da uče u školama. Oni već znaju ponešto o užasima Drugog svetskog rata i ne treba ih opterećivati pričama o zločinima i tako ih podsećati na strašne stvari – ističe Kondićeva.
Osim sugrađana koji su dobro informisani o stradanjima u Drugom svetskom ratu, ima i onih kojima je pojam holokausta malo poznat. Mileva Antonić (50), službenica, ne zna koje je značenje ove reči. Ona kaže da zna ponešto o stradanjima Jevreja i Srba u tom ratu. I Milenko Maksimović (30), trenutno nezaposlen, priznaje da malo zna o holokaustu.
– Valjalo bi deci pričati o tome. Nedavno je na jednoj televiziji prikazan dokumentarni film o logoru na prostoru Starog sajmišta, pa sam saznao mnogo novih stvari – kaže Maksimović.
S. Despotović
[objavljeno: 28/01/2009]
http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Ne-zaboraviti-ratna-stradanja.lt.html

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License