Naredba O Mesnoj Nadleznosti Pokretnog

NAREDBA O MESNOJ NADLEŽNOSTI POKRETNOG PREKOG SUDA
Broj 426761941
Br. Reg. 9/1 37 k. 87
MINISTARSKA NAREDBA o mjesnoj nadležnosti pokretnog prijekog suda
Na temelju zakonske odredbe o pokretnom prijekom sudu od 24. lipnja 1941. broj 26863 izašiljem ovime pokretni prijeki sud koji se sastoji od Dra Mehmeda Hajrovića, predstojnika Kotarskog suda u Prnjavoru kao predsjednika, ustašu Dra Oktavijana Svježića i Srećka Rovera, ustašu iz Sarajeva, kao članove toga suda, dra Antuna Matijevića, kotarskog sudca iz Sarajeva, kao državnog tužitelja kod toga pokretnog prijekog suda. Za zamjenike članova pokretnog prijekog suda imenujem Dragu Maltarića, sudskog pripravnika, i Kasima Bukvića, ustašu, obadvojicu iz Sarajeva. Mjestna nadležnost postavljenoga prijekog suda proteže se na područje sudbenih stolova u Bileću, Luci, Derventi, Sarajevu, Travniku, te za područje Sudbenih stolova u Dolnjoj Tuzli i Mostaru uzevši dijelove potonjih dvaju Sudbenih stolova, koji se nalaze privremeno pod upravom vojnih oblasti.
Ovim se ograničuje mjestna nadležnost pokretnog prijekog suda u Zagrebu postavljenog ministarskom naredbom od 24/VI1941. broj 26863.
Ovaj pokretni sud nadležan je suditi sva kažnjiva djela iz §a 2 zakonske odredbe o pokretnom prijekom sudu od 21. lipnja 1941. sa svim naknadnim promjenama i dopunama ove zakonske odredbe.
U Zagrebu, dne 14. srpnja 1941.
Ministar pravosuđa i bogoštovlja: Dr Mirko Puk, v. r.
(Arhiv Vladimira Dedijera)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License