Nagy Imre B

Mr IMRE NAGY

Mr Imre Nagy rođen je 1873. u Svetom Stefanu (šaroška županija) u Mađarskoj. Posle svršenih VI razreda gimnazije stupa na farmaciju 1890. kod Jakova Meiselsa u Avaujsant (Mađarska); 1893. polaže tirocinium u Budimpešti, gde završava studije god. 1895.

Kao magistar radi u Košicama, Prešovu, Šiklošu i Budimpešti. God 1897. stiče pravo na samostalno rukovanje apotekom, a 1905. kupuje apoteku sa realnim pravom u Velikoj Kikindi.
Kad je okupiran Banat 1941. odveden je sa ostalim Jevrejima prvo u Beograd, a zatim je u Jabuci, u Banatu, mučki ubijen.

Svojim savesnim radom stekao je veliko priznanje, poverenje i poštovanje građana u Kikindi.

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License