Nagrada Izraelskom Naucniku

NAGRADA IZRAELSKOM NAUČNIKU

Profesor Eljon Lindenštraus, izraelski naučnik, dobio je polovinom avgusta “Medalju Fildes” za do-stignuća u oblasti matematike. Ovo priznanje dode-ljuje se svakih četiri godine u Indiji mladom mate-matičaru (do 40 godina starosti) i smatra se najzna-čajnijim za ovu nauku u svetu, tako da je nazivaju “matematička Nobelova nagrada”.
Profesor Lindenštraus predaje matematiku na He-brejskom univerzitetu u Jerusalimu.Na svečanosti pri-redjenoj u njegovu čast u indijskom gradu Hajdera-badu, predsednica Indije Pratiba Patil predala je Me-dalju izraelskom matematičaru.
Nekad I Sad Godina 1 Broj 5 Septembar/Oktobar 2010

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License