Na Danasnji Dan 10 Novembra 1941 Godine Stigao Je Jedan Konv

Na današnji dan, 10. novembra 1941. godine stigao je jedan konvoj uhapšenika u logor na Banjici:
1. Reks Bijanka, 45 godina, ubijena 9.12.1941
2. Majer Elza, 46 godina, ubijena 9.12.1941
3. Mejuhas Ela, 39 godina, ubijena 9.12.1941
4. Bahar Matilda, 41 godina, ubijena 9.12.1941
5. Poljokan Paulina, odevedena u bolnicu, vraćena, odvedena i ubijena 8.1.1942
6. Bahar Roza, 25 godina, ubijena 9.12.1941
7. Reves Dušan, 28 godina, odveden u logor na Sajmištu i tamo obešen 18.11.1941
8. Reves Hinko, 20 godina, odveden u logor na Sajmištu i tamo obešen 18.11.1941
9. Mihajlović Krsta, 52 godine, streljan
10. Ljumer Vladimirovič Anton, 53 godine, pušten
11. Milovanović Milisav, 31 godina, sutradan pušten
12. Grinski Ladislav, 37 godina, odveden u logor na Sajmištu i tamo obešen 18.11.1941
13. Trbojević Velimir, 25 godina, pušten posle pola godine
14. David Lujza, 53 godine, ubijena 9.12.1941
15. Mesinger Ida, 63 godine, ubijena 9.12.1941
16. Mezelji Adela, 46 godina, ubijena 9.12.1941
17. Dim Ida, 47 godina, ubijena 9.12.1941
18. Klajn Ana,29 godina, ubijena 9.12.1941
19. Vesel Eleonora, 25 godina, ubijena 9.12.1941
20. Klajn Julija, 54 godine, ubijena 9.12.1941
21. Koh Cecilija, 39 godina, ubijena 9.12.1941
22. Vamoš Gizela, 68 godina, ubijena 9.12.1941
23. Trebić Ela, 47 godina, ubijena 9.12.1941
24. Frenkel Flora, 64 godine, ubijena 9.12.1941
25. Kalaji (Klajn) Tereza, 49 godina, ubijena 9.12.1941
26. Munk Ela, 57 godina, ubijena 9.12.1941
27. Felner Vilhelmina, 54 godine, ubijena 9.12.1941

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License