Mevorah Mosa

MOŠA MEVORAH (1892.Beograd-1982)
Roditelji:
Avram Mevorah (1860. Beograd-1943.) i Ester rodj.Koen
Supruga:
Vida Kapon / 1894. Ploešti, Rumunija), kćer Avrama Kapona, bivšeg žitelja bugarskog Ruščuka. Od 1898.g. živeli su u Sarajevu. Sklopila brak sa Mošom Mevorahom 1921.g. u Beogradu
Deca:
Ester Mevorah (1922.Beograd- 1955.) Arhitekt u Kupat Holimu
Luci Mevroah, ud.Petrović (1925. Beograd) Pravnica, službenik Saveza jevrejskih opština u Beogradu.
Obrazovanje:
1905-1908. Državna trgovačka akademija u Beogradu
1908-1909. Eksportna akademija u Beču
1908-1909. Slikarstvo u Tehničkoj visokoj školi, arhitektonski odsek, u Beču
1920-1923. Pravni fakultet u Beogradu
1945-1949. Filozofski fakultet u Beogradu, koji napušta 1949,. radi iseljenja u Izrael
Odlikovanja:
Zlatna medalja za revnosnu službu, na Solunskom frontu
Albanska spomenica
Ratne spomenice za ratove protiv Turske 1912, Bugarske 1913, Prvi svetski rat 1914-1918.
Orden Svetog Save petog reda, za rad kao sudija u Sudu trgovinske komore
Orden Jugoslovenske krune petog reda, za rad u Udruženju branilaca Beograda

Slikarski rad u Izraelu:
1950. tri portreta na izložbi u Umetničkom paviljonu u Tel Avivu, ul. Alharizi
1956. knjiga 'Dejoknost Sofrim u izdanju preduzeća Masada sa portretima izraelskih književnika (34)
1951. po narudžbini Ministarstva zdravlja, 14 portreta članova misije Svetske zdravstvene organizacije
U Istorijskom muzeju Tel Aviva 15 portreta osnivača Tel Aviva
U Keren Kajemetu, portret bivšeg predsednika parlamenta Šprincaka
U Bibliografskom institutu Gnazim, portret Ašera Baraša, književnika i bivšeg predsednika Udruženja književnika
U Ministarstvu prosvete, odeljenje za muziku, portret profesora Kestenberga
Izvor: Moša Mevorah, Autobiografske beleške, Zbornik Jevrejskog istorijskog muzeja 6/1992, Beograd
Priredio: Ranko Jakovljević

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License