Melik Marija

10. 12. 1943. iz Ljubljane su stigle 43 žene kao politički krivci (70344—70387). Među njima i mlada Marika Melik koja je napisala potresan dnevnik o mučenju. Poslije rata je umrla.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License