Mandelbaum Evgenije
evgenijem.jpg

Mr JEVĐENIJE MANDELBAUM

Mr i dipl. hemičar Jevđenije Mandelbaum, apot. ppukovnik u penziji iz Beograda rođen je 1879. u Nišu, gde mu je otac bio lekar. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Nišu 1898. Posle mature posvećuje se farmaceutskom pozivu, stupa u apoteku kao pripravnik, a ujedno služi i đački vojni dok u Moravskoj bolničarskoj četi u Nišu.

Po provedenoj praksi odlazi na studije u Graz, ali zbog šamara u jednom sporu isključuju ga sa gradačkog univerziteta, pa završava studije u Miinchenu 1903. Posle diplomiranja stupa u aktivnu vojnu službu, a 1910. dobij a dozvolu za otvaranje javne građanske apoteke u Kuršumliji.

U toku službe u vojsci Mandelbaum je produžio školovanje na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Studirao je herniju, fiziku i fizičku herniju i 1908. diplomirao.

U vojsci je vršio dužnost apotekara Vojne bolnice u Zaječaru, a izvesno vreme u apoteci Opšte vojne bolnice u Beogradu i u Vojno-hemijskoj laboratoriji, koji je bio smešten u toj bolnici, a služio u prvom redu ekonomskoj grani i samo uzgred sanitetu. Za vreme balkanskog i prvog svetskog rata, do evakuacije 1915, Mandelbaum je bio na vojnoj dužnosti. Na solunskom frontu se reaktivirao i određen je na službu u Glavno vojno slagalište u Solunu. Posle oslobođenja i povratka naše vojske u zemlju, ostao je još neko vreme u slagalištu, čije je posleratno sedište bilo u Zemunu.

1920. Mandelbaum vraća dozvolu za kuršumlijsku apoteku i pokreće pitanje osnivanja privatne laboratorije za izradu hemijsko-farmaceutskih i galenskih preparata.

U vojsci ga određuju da ponovo instalira hemijsku laboratoriju, sada kao apotekarsku ustanovu u sastavu Glavne vojne bolnice u Beogradu. 1923. je postavljen za vršioca dužnosti sefa te laboratorije. Na dužnosti šefa laboratorije ostao je do 1929. godine, kada je premešten za šefa apoteke stalne Vojne bolnice III armijske oblasti u Skoplju.

1930. po molbi je penzionisan i preveden u rezervu. Od tada živeo je u Beogradu. Zaposlio se kao hemičar-farmaceut kod firme „Izis", drogerije na veliko u Beogradu, a sarađivao je i u farmaceutskim društvima.

Mandelbaum je bio i honorarni nastavnik bromatologije na Vojno-sanitetskoj školi. U poverenoj mu laboratoriji osposobio je priličan broj đaka, kadrovaca, diplomiranih farmaceuta, za širi krug rada iz oblasti analitičke hernije i biohemije. Bio je i član komisije za izradu vojne farmakopeje i savetodavni član Vojnog sanitetskog saveta za pitanja iz oblasti hernije.
Mandelbaum je bio veoma kulturan i čovek bez kompromisa, sa određenim pogledima. Otuda je imao teškoća i živeo u vrlo skromnim materijalnim prilikama.

Bio je oženjen i imao dve ćerke i sina. Prva žena mu je umrla, pa se ponovo oženio jednom Nemicom, koja ga se odrekla pri dolasku okupatora. Deca su mu u toku okupacije stradala.

Među prvim taocima u Beogradu okupator ga strelja 18. jula 1941. u vezi sa izvršenim delima sabotaže.

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License