Malo Matematike

MALO MATEMATIKE

Ako pođemo od brojki profesora R. Hilberga i gledamo gubitke na Istoku tokom Drugog svetskog rata, izgleda ovako:
mrtvih Rusa: 20 miliona
mrtvih Nemaca: 3 miliona
Znači, ukupno na Istoku: 23 miliona
Tzv. „Konačno rešenje“: 5,1 miliona
Ukupno: 26,6 miliona

Ne zaboravite da se 1,5 miliona ubijenih Jevreja ubraja u mrtve Ruse, ili kako oni u Rusiji kažu: „sovjetski građani ubijeni od strane nemačke invazione sile“ što spomenik ubijenima u Kijevu – Babij Jar, diskretno obaveštava.

Hajde da se malo pozabavimo matematikom. Rat je u Sovjetskom savezu zvanično trajao od 03.00 sata 22. juna 1941. godine do 23.01 sati 8. maja 1945. godine. Znači: 3 godine, 10 meseci 16 dana, 20 sati i 1 minut ILI

46,5 meseci
202,42 nedelje
1417 dana
34 004 sata

Ili
2 040 241 minuta (ako se uključi i onaj ekstra minut)

Isti datum važi i za program tzv. „Konačnog rešenja jevrejskog pitanja“. Pre realizacije programa ubijanje Jevreja nije bilo sistematsko.

Jedna igra brojeva:

Za Nemce je cifra 64 516 mrtvih mesečno
14 821 nedeljno
2 117 dnevno
88 u 1 satu
ili prosečno 1,47 mrtvih u minuti

za vreme svakog minuta, za vreme svakog sata, tokom svakog dana, tokom svake nedelje, tokom svakog meseca, tokom ukupno 3 godine, 10 meseci 16 dana, 20 sati i 1 minuta.

Kada su u pitanju Jevreji (uključujući i ruske) onda je otprilike:
109 677 mrtvih tokom 1 meseca
25 195 tokom nedelje
3 599 dnevno
150 u 1 satu
Ili 2,5 mrtvih u 1 minutu tokom istog perioda.

Za Sovjetski savez cifra je otprilike:
430 108 mrtvih u 1 mesecu
98 804 tokom nedelje
14 114 u 1 danu
588 u 1 minuti
ili 9,8 svake sekunde.

Ako se smatra da je onaj 1 minut preambiciozan, zamisli da taj minut sa sobom nosi 2,5 mrtvih Jevreja ili 9,8 mrtvih Rusa (uključujući i ruske Jevreje). Zamisli tako da 2,5 ili 9,8 ljudi iz tvog okruženja bude ubijeno u tom 1 minutu.

Idemo još malo dalje:

Može se izračunati i vremenski interval između svake smrti:

U proseku svakih 40,8 sekundi 1 mrtav Nemac
U proseku svake 24 sekunde 1 mrtav Jevrejin
i 1 mrtav Sovjet (uključujući 1,5 miliona ruskih Jevreja) svakih 6,12 sekundi.

Ako se sve sabere i oduzme, 1 ubijen na svakih 4,6 sekundi.

Stavi u ruku jedan sat, jednu štopericu i računaj, 1 mrtav, 2 mrtva, 3 mrtva, itd u intervalu od 4,6 sekundi (ili 6,12 sekundi ili 24 sekunde ili 40,8 sekundi). Zamisli da su ti ljudi, žene, deca poređani, taj 1 mrtav, 2 mrtva, 3 mrtva …

Iz knjige Jonathana Littella Les Bienveillantes

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License