Majdanpek

JEVREJSKI IZDANCI NA MAJDANPEČKOM TLU

Na licitaciji za zakup majdanpečkog rudnika 1564.godine najbolju ponudu dao je Jevrejin AKIBA. On je rudnik odbio u zakup na tri godine, počev od 1.avgusta 1564, po ceni od 220.000 akči. ZBog lošeg poslovanja ugovor je prestao već 22.maja 1566.g. Problem je činio drastičan pad cene bakra, koja je sa 11-12 akči po oki pala na 10,5 akči. Zato je nakon prestanka ovog ugovora proizvodnja u Majdanpeku umanjena za 35%. Jevrejin AKIBA pnovo sklapa ugovor o zakupu 1570.godine. Ubrzo nakon toga konkurenciju dobija delovanjem jevrejskog akcionarskog društva JAFETA PAPA. Članovi Papove firme billi su Sefardi sa solidnim kapitalom i organizacionim sposobnostima. Zato oni počev od 1570.g. preuzimaju upravu rudnikom i vrše značajne kadrovske promene. ABRAHAM SAČLU OGLU postao je emin, a MORDEHAJ, Isakov sin, glavni pisar,. Za nadzornika topionica u Majdanpeku postav ljen je SIMON.. Prve godine proizvodnja je porasla za 7% a druge za 13%. U poslendjoij zakupnoj godini, 1573, eksploatacija je udvostručena. Naredni zakupni period JAFET PAPO otpočeo je povećaši proizvodnju za 46%. Trgovina se dalje odvijala u pravcu Vidina o čemu svedoči spor emina ABRAHAM SAČLU OGLUA sa SOLOMONOM i JAKOVOM iz Vidina, koji su od njega potraživali 10.000 oka bakra.
Dr.MORIC GARTENBERG rodom iz Drohobiča. Došao u Srbiju 1855.g i do 1858.godine bio je lekar Rudarskog drustva Majdanpek, potom kao magister hirurgije opstinski lekar do 1866.g.
JOZEF ŠEFL Rudarski inženjer iz Karlsbada, nadzornik rudnika u Majdanpeku. Kćer Vilhelmina (1856-1928) bila je udata za Petra Petrovića (1854-1921), kraljevskog dvorskog umetničkog šlosera, brata ministra finansija Vukašina Petrovića (1874-1924.)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License