Luci Petrovic Spomenica Dr Lavoslav Kadelburg

Luci Petrović
SPOMENICA
Dr Lavoslav Kadelburg

Savez jevrejskih opština objavio je povodom 100 godina od rodjenja dra Lavoslava Kadelburga, du-gogodišnjeg predsenika Saveza, njemu posvećenu Spomenicu autora Luci Petrović. Kao dugogodišnji saradnik i sekretar predsednika Saveza, ove najzna-čajnije jevrejske ustanove u Jugoslaviji i njen sekretar, Luci Petrović, urednik Jevrejskog pregleda, imala je uvid u sve aktivnosti ličnosti o kojoj piše.
Ova Spomenica značajna je ne samo što je posvećena predsedniku, već ona predstavlja na izvestan način istoriju jevrejskih zajednica u zemlji, svih po-kreta omladine i značajnih dogadjaja u cionističkom pokretu i organizaciji Herut čiji je predsednik Kadel-burg bio od 1925. godine. Samim tim, u ovom su delu zapisani i značajni susreti, dogadjaji vezani za Svetski jevrejski kongres, značajne susrete i razmene poseta sa vodećim ličnostima u svetu.
U knjizi je detaljno opisana Kadelburgova bio-grafija, sve dužnosti kojima se on bavio i van Saveza čiji je predsednik bio od 1965. do 1991. i počasni predsednik do 1994. godine. Samo oni ljudi koji su imali prilike da ga upoznaju znaju do koje je mere on bio izuzetna ličnost po svojoj humanosti, skromnosti i po sjajnom obrazovanju. Kadelburg je umeo da sklopi prijateljstvo sa mladim osobama, da im uvek pritekne u pomoć, o čemu su u ovoj spomenici zabeleženi zapisi njegovih prijatelja.
Na dve stotine stranica objavljena su sećanja Andrije Pregera “Reč prijatelju”; Ace Singera “Čo-veka koga ne smemo zaboraviti”; Bože Švarca ”Moj učitelj i prijatelj”; i reči Ete Najfeld, Vidosave Ne-domački, Ivana Brandajsa, Rajka Djurića, i potpisnika ovog prikaza: “Kadelburg, čovek zauvek”.
Ne mogu se navesti sva imena koja je Luci Petrović sakupila, iz sveta poslatih, povodom odlaska Lacija Kadelburga u večnost, medjutim bitno je što su u ovoj Spomenici objavljeni naslovi 243 bibliografskih jedinica njegovih napisa i knjiga, što će poslužiti generacijama istraživača kao izvor istorije Jevreja Jugoslavije.
Luci Petrović, koja je i sama bila veoma ozbiljan istraživač ovim delom, objavljeno 2010. u godini kada je preminula, pokazuje koliko je do kraja života bila posvećena jevrejskoj tematici i svom prijatelju Lavoslavu Kadelburgu.

NEKAD I SAD Godina 1 Broj 6 Novembar/Decembar 2010

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License