Livriku De La Orasjon

uz dopust g. Jakova Fincija, Sarajevo, prenosim ovde tekst na LADINU I BOSANSKOM

Sarajevska megila, Megila de Sarajavo, The Sarajevo Migila, Jevrejska opština Sarajevo, Sarajevo 2004.
Koando algunu va a bet akavarot a vižitar a sus dženetoris o algunus de sus amigus, metira su manu sjerda sovre su maceva. Ista iskritu en los livros ke tieni ripozo de ispiritu la alma del moerto koando la vižita sovre su kever sus ižus o sus parjentis:

Patron de el mundo, sinjor de las perdonansas i senjor de todas las almas, poderozo Djo de los espiritus de toda kriansa, ke en su poder estan las almas de todos los bivos i los espiritus de toda la omanedad.

Seja veluntad delantre de Ti, Adonaj, nuestro Djo i Djo de nuestros avuelos, por apijadar sovre todas las almas i los espiritus de Tu puevlo Jisrael, i en una kon ejos, espande el ožo de Tu pijadad sovre el defonto ečado en esti entero. Gija kon ejos la kundisjon de mersed i pijadad, azlos delevrar delantre Tu žuisjo en espandjendo sovre ejos la luz de Tu santa klaridad.
Duerman en repozo asta ke seja

Tu veluntad de revukar a mueva vida las almas de Tus krijados. Non seja a ejos žuzgo ni kondana, sus almas repozen en pas, en el apartamjento de los žustos, en glorijas del paradizo,

Amen!

I por zehut de los muertos aki ečados i por el zehut de nuestros avuelos santos ke repozan en Hevron i de todus los cadikim i hasidim, apijadate de muzotros i damos vidas largas, vidas de moral i buen žudaismo, vidas sin vreguensa i režistos, vidas ke reinčamos en ejas nuestro dover i non mos režistemos delantre de Ti. O, Djo grande, meresimos, kon Tu alta ženerozidad, a veer en nuestro tjempo la venidura de nuestro untado el Mašiah, ke a Tu grandisima salvasjon esperamos en kada dija. Afirma en nos Tu diča, segun eskrito: "I para olvidar el Ojo la muerte para sjempre, i enšugara las lagrimas amargas de todas las fases”, en rebivjendo a los muertos i despjertando a los duermidos en el polvo, kon Su rosio de vidas.

Pijadozo es el Djo, ke perdona delitos i non kastiga, se gija kon pasensja i non despjerta toda su ravja. Az por Tu nombre el grande, az par Tu dereća, az por Tu Lej, az por Tu santedad. "I gijartea Adonaj dekontino i ara artar djentro de pura klaredad tu alma, tus guesos envisjara i seras komu un guerto reverdisido i komu un manadero de aguas ke nunka destaža."

Duermi en pas, repoza en pas, asta vinir nuestro Salvador albersjador de la pas. Amen!

Koando va el ombre a azer orasjon idemandar sus rogativas isus demandas sovre kever del cadik, non ponga, haz vešalom, su penser enfrente del cadik ke si foe a su mundu, enpero el buški del Patron del mundo ki de sovre el pijadades, por zahut del cadik ke esta su koerpo santo eskondido en la tjera la esta:

I ponra su mano sjerda sovre su maceva i dira

Patron de los mundos, aki sovre tjera santa de entero de maalat RABENU MOŠE DANON, ke su zahut mos ajude i mos mampare, sovre portal de palasjo del abastado, mozotros parados, kon pavor i tembla mozotros mos enkorvantes i arodeljantes i batjentes sovre T us poartas, se estremese moestro korason de močedumbre de Tu grandeza, ke Tu grandeza de mozotros es enkuvjerta - i mozotros reveljadores i pekadores enfrente de Ti, de moestra čikes - asta el dija el este - enpero Tus mersedes, Djo grande, ke muču se enaltisjeron - ejas moestro korason enfortisjeron. Tus katares espandidus en todo el mundu, kata moestro korason el kevrantado, oje loenga de sarados de avla, Djo ojen orasjon. A moestras palmas delantre di Ti espandemos - ke Djo enveluntan vidas Tu.

Moestro Sinjor enkaminamos en karera de la verdad. Deskovjarto i. savi do delantre de Ti kurteza de alkansamjento de saver de ižo de ombre por azer orasjon delantre de Ti komo lo pritenisjente ¬ enpero, en Ti moestro korason enfiuzijado - ke Tu Djo enveluntan pas de Tus sjervos - i eg mozotros agrasjantes i boškantes delantre de Ti, moestro Formador moestro Krijador, Rej de los rejes, Santo bendičo Tu, ke krijatis alma limpja del Cadik el eskondido aki en este entero, seja su olgansa kavod, en atadero de las vidas su alma seja atada, i si pari a mozotros i a toda đente de moestra kaza, i a toda kaza de Jisrael zehut de su Le isus ečas las boenas, i kumplas demandas de moestro orason para bjen, i ensančes moestro korason en Tu amor i Tu temor, i alešes de mozotros toda ansja i sospiru, i tiris de sovre nos toda angusja i pavor i enfermedad.

Su zehut i su đustidad i su hasidut se pare a mozotros por eskaparmos de el jecer ara el aseladan a mozotrros dekontino ¬por azermos baldar de Tu Le i Tu servimjento, i podeste en mozotros el jecer el boeno - por azer Tu veluntad - i non resfujirmos de Tu Le i Tus enkomendansas.

I asigun ajodates a el Cadik el enterado aki por podestar en su jecer el malo i por apegarse kon Ti - ansi mos ajudis por tomar en tešuva komplida delantre de Ti, i avras moestro korason en meldamjento de Tu Le, i aunis moestro korason por temer de Tu nombre.

Mereskamos aseer en kompanja de cadikim eredadores del mundu el vinjen. I al molde ke meresimos de veer la maceva del kever del Cadik el este - ansi mereskamos i vejamos a el en los bivus entre todo Tu poevlo Jisrael los esperantes Tusaivasjon, i ke krejen ke se espartaran i kantaran moradoes de polvo, i mos alegraremos auna.

Bendičo afirman su palavra i fiel en su firmamjento.

I zehut del Cadik el este manpare sovre nos en ora de moestras angusjas. I eskapis a nos de todas setensjas.foartis i malas las ke se apanjan por venir en el mundo, i enbies melizina konplida a todas duljentes de Tu poevlo Jisrael: i seja finkado en moestro korason, i en korason de todo Tu poevlo Jisrael, krejimjento foarte en aunamjento de moestro Krijador i afirmamjento de la Le la santa. I da en korason de todos ninjus de Tu poevlo Jisrael ke non se tiren de kastigerjo de sus đenetoris i sus enbezadores, i se engrandeskan en Tu Le por Tu nombrado, isejan estrinados en micvot i ečas boenas.

I seja veluntad delantre de Ti, Adonaj moestro Djo, i Djo de moestros padres, ke apijadis sovre toda la kompanja santa la esta, ke vinjeron asta aki por espandersen sovre entero del santo el este, i prosperes a ejos, kon prosperos del koerpo i de la alma, rikeza i oma i vidas para Tu servimjento. I alarges sus dijas kon munča bondad i sanidad komplida en tal ke non se balden de Tu servimjento - i de sjerto mozotros somos menadevim šemen lamaor por enšalšamjento i repozo de alma de moestro sinjor ray rabe no MOŠE DANON, zehuto jagen alenu, Amen!

Sus ečas boenas de todos los cadikim i hasidim se paren a nos - i sejamos prosperozos i prosperados en todas ečas de moestras manos, para Tu servimjento, seja bindiću Tu nombre.

Rogo, Re pijadazo i grasjozo, luego de folores i grande de mersed, Djo močigvan por abonigvar i gijan a el mundu todo, kon kondisjon de las pijadades, de sjarto mozotros Jisrael ke estan para parir, las eskapis ke non movan sus krijaturas, paran sin ningun car, i koando se engrandesen sus krijaturas, i van a kaza de su rebi - los agrasjes kon sensija i saver i entedimjento.

I a mansevos de Tu poevlo Jisrael avri sus korasonis en Tu Le, i tira de ejos el selo, i kontraljamjento i altigveza i enderosimjento de korason i Tus enkomendansas. I a ižas de Tu poevlo Jisrael las eskapes de todo repudu i režisto i dezonor de familija, ke non vengan a fama mala, haz vešalom, i da en sus korasones režisto i vrengoensa i omeldansa i sensja por azer todo lavoro de možer. I sontraje sovre ejas ilu de grasja i asjerten en sus bat zug i topen repozo en kaza de sus maridus.

A goerfanos i bivdas de Tu poevlo Jisrael apijadi sovre ejas i des a ejas grasja i mersed i pijadades en ožos de sus vijentes - porke abonigvin a ejos.

I a vježos i vježas de Tu poevlo Jisrael, apijada sovre ejos: ke non se eskoreska vista de sus ožos, i tengan foersa en sus pijes, i non se aflaken sus mjembros, i non les mankes sus governamjentos, i sus saver seja resentado sovre ejos asta ora de sus sekuntansas ¬i afirma sovre ejos el pasuk ke dizi: "Non mi ečis aora de mi vižesl komo atimar mi foarsal non mi dešis"

I los ke se entremiten en lavoros i resentitamjento del mundu prosperes a ejor en sus korasonis ke lavorin kon emuna i des a ejos korason limpjo i alma veluntoza por azer cedaka i hesed kon sus monedas, i por susti ner en mana de mildantis de Tu Le la santal i afirma en ejos el pasuk ke dizi: "Alegrati Zevulun en. tu salir i Jisahar en tu tjenda",

I dizi:

"Arvol de vidas eja a los. enfortesjentes en ejal i kada uno de sus asufrjentes bjen avintorado".

I a ofisjalis i lavoradores de Tu poevlo, kontenuvalis sanidad, porke poedan kontinuar en sus lavoros, afirma en ejos el pasuk ke dizi: "Lazerja de tus palmas koando komjeres bjen avintorado tu, i bjen ati", i da a ejos korason limpju en . ora ke ejos desbarasados de sus lavoros, por andar i ojir en meldamjentu de Tu Le santa - i non esgumbren sus korasones a el baldijo, i non kere dičo a koza de pekado, haz vešalom.

I a miskinus i dezijozos de Tu poevlo Jisrael, aparežalis aejos a mantenimiento de sus kazas i non tengan deminister de las krijansas, a komer pan de vrengoensa - ke Tu mantenjen a todos - komo ke esta skritu: "Avrjen a Tus manos i artan a todo bivo kon veluntad".

I a todos levjanos de đudezmo de Tu poevlo Jisrael, tira de ejos korason de la pjedra i da en sus korasones por tomar a Ti kon korason komplido, komo ke esta eskritu: "Korason limpjo krija ami mi Djo, i espirtu kompoesto arenova entre mi".

Seja veluntad delantre sija de Tu oma, moestro Re, moestro foarte, sejan resevidas moestras orasjones i rogativas, komo si azijamos orasjon i rogavamos por todos los malis ke non vengan sovre nos, i sovre todos bjenes ke alkansen a nos, de prisa, kon Tu salvasjon la grande, por zehut del Cadik, moestro sinjor santo i hasid. I prekures por rehmirmos, i fragves moestra Kaza Santa, de prisa en moestros dijas, i por zahut de treze tus midot de pijadades, Adonaj, Amen - ken jei racon!

Prevod: Eliezer Papo

Kada čovjek dođe na groblje da posjeti grobove roditelja - ili prijatelja, neka stavi lijevu ruku na spomenik. U knjigama stoji da duša pokojnika uživa kada njegovi potomci ili rodbina posjećuju njegov grob:

Vladaru svijeta, Gospodaru oprosta i svih duša, silni Bože koji daješ duh svemu stvorenom i u čijoj su moći duše svih živih i duhovi sveg čovječanstva.

Neka bi bila volja Tvoja, Gospode, Bože naš i Bože naših praotaca, da se smiluješ na sve duše i duhove Tvoga naroda Izraela, i zajedno s njima pogledaj dobrostivo na preminuloga koji počiva u ovoj raci. Postupaj s njima milostivo i milosrdno, učini da se nađu pravednima pred Tvojim sudom, obasjavši ih svjetlom Tvoje svete jasnosti. Naka počivaju u miru dok ne bude Tvoja volja da ponovo pozoveš u život duše Tvojih stvorenja. Neka ih mine osuda i kazna, a duše njihove u miru nek počivaju, i neka uživaju u udjelu sačuvanom za pravednike u slavi raja,

Amen!

Radi zasluga pokojnika koji ovdje počivaju, radi zasluga naših svetih praotaca koji počivaju u Hevronu, te svih pravednika i bogougodnika, smiluj se na nas i daruj nam dug život, s etikom i vjerom usklađen, bez srama i stida, život u kome bismo ispunili svoje dužnosti bez da se postidimo pred Tobom. O, Bože veliki, udostoji nas, velikim Tvojim milosrđem, da za svoga vremena vidimo dolazak našeg pomazani ka - Mašijaha, jer Tvoje preveliko spasenje iščekujemo svakoga dana. Ispuni na nama Tvoju riječ, kao što stoji napisano: "I učiniće Bog da se zauvijek zaboravi smrt, i otraće suze gorke sa svih lica” (lsaija 25:8) oživljavajući mrtve i budeći one koji u prahu spavaju svojom rosom životodavnom.

Mi lostiv je Bog, On oprašta prestupe i ne kažnjava, upravlja se strpljivo i ne podstrekava sav svoj gnijev. Učini, imena Tvoga radi, desnice Tvoje radi, Tore tvoje radi, svetosti Tvoje radi. "I vodiće te Gospod zauvijek i sitiće dušu tvoju na suši, tvoje će kosti krijepiti - te ćeš biti kao zaliven vrt i kao izvor vode koji nikada ne presušuje." (lsaija 58: 11)

Spavaj u miru, počivaj u miru, dok ne dođe naš Spasitelj, vjesnik mira.

Amen

Kada čovjek dođe da se moli i da iznese svoje. molbe na grobu pravednika, neka se ne obraća, gluvo i daleko bilo, samom pravedniku koji je otišao u svoj vječni stan - nego neka moli od Gospodara svijeta da obrne na nj milosrđe svoje, radi zasluga pravednika čije je sveto tijelo sahranjeno tu pod zemljom.

I neka položi desnu ruku na spomenik i neka kaže:

Gospodaru svijetova, ovdje na svetoj zemlji počivališta našeg uzvišenog učitelja MOŠE DANONA, neka bi nam njegove zasluge bile od pomoći i neka bi nam bile izvor zaštite, na vratima palate Samodostatnoga stojimo sa strahopoštovanjem i drščući, klanjamo se, klečimo i kucamo na Tvoja vrata, a srce nam strepi radi nesrazmjernog veličanstva Tvoga, jer Tvoja je veličanstvo od nas skriveno - a mi smo prestupnici i grješnici pred licem Tvojim, od našeg djetinjstva - do današnjeg dana, ali milosrđe Tvoje, veliki Bože, koje je uzvišeno veoma - ono utvrđuje srca naša. Tvoje su kušnje širom svijeta rasprostrte, okušaj srca naša slomljena, počuj molitvu onih čiji je govor utihnuo, Bože koji čuješ molitve. Ruke svoje pred Tobom širimo - jer životoljuban Bog jesi Ti.

Gospodaru naš, upravi nas putem istine. Otkrivena je i poznata pred Tobom nedostatnost ljudske spoznaje o prirodi molitve koja bi Te bila dostojna - ali, u Tebe se uzda naše srce - da si Ti Bog kome je stalo do mira sluga Njegovih - i evo mi Ti se zahvaljujemo i molimo pred Tobom, Tvorče naš, Stvoritelju naš, Care careva, Sveti i blagosloveni, koji si stvorio čistu dušu pravednika sahranjenog u ovom grobu, neka bi uživao u časti, i neka bi njegova duša bila uvezana u snop živih, i neka bi stajala (kao štit) nama i svim našim ukućanima i svom Domu Izraela zasluga njegovog učenja i njegovih dobrih dijela. Ispuni želje srca naših na dobro, i ispuni srca naša ljubavlju prema Tebi i strahom Tvojim, i udalji od nas svaku tegobu i uzdisanje, i zbaci s naših pleća, svaku tjeskobu, strah i bolest.

Njegove zasluge i njegova pobožnost neka nam budu štit pred zi im nagonom koji nas stalno napada - ne bi Ii nam odvratio pažnju od učenja Tvoga Zakona i od Tvoje službe. Neka zavlada nad nam dobri nagon kako bismo mogli tvoriti volju Tvoju - i kako ne bismo zapostavili učenje Tvoga Zakona.

I, kao što si pomogao pravedniku ovde sahranjenom da obvlada svojim zlim nagonom i da se Tebe drži - tako pomozi i nama da se pokajemo u potpunosti pred Tobom, i otvori srca naša učenju Tvog Zakona, i objedini srca naša da se zajedno bojimo Tvoga imena.

Neka bismo zaslužili da budemo u društvu pravednika koji su naslijednici svijeta koji dolazi. Kao što smo bili povlašteni da vidimo nadgrobni kamen ovog pravednika - tako neka bismo bili povlašteni da ga vidimo medu oživljenima sveg Tvog naroda Izraela, koji čekaju od Tebe spasenje i koji vjeruju da će se probuditi i da će pjevati oni koji u prahu spavaju - i da ćemo se zajedno radovati. Blagosloven Onaj koji ispunjava svoju riječ i koji je vjeran savezu svome.

A zasluge ovog pravednika neka bi nas štitile u času tegoba naših. Sačuvaj nas (Bože) svih teških i zlih kazni koje će doći na svijet, i pošalji potpuno izlječenje svim bolesnicima naroda Tvoga Izraela, i neka se učvrsti u srcu našem i u srci ma svega Tvog naroda Izraela, snažna vjera u Jedinstvo našeg Tvorca i u ispunjenje Svetog Zakona. Daj u srca sve djece naroda Tvoga Izraela da ne odbacuju karanja svojih roditelja i onih koji ih vaspitavaju, neka uzrastu u Tvom

Zakonu, Tvoga imena radi, i neka budu sretni. u vršenju božanskih zapovjedi i dobrih dijela.

I neka bi bila volja Tvoja, Gospode Bože naš i Bože otaca naših, da se smiluješ na ovo sveto društvo koje je došlo ovamo da se prostre na grobu ovog sveca, i pospješi ih, tjelesno i duhovno, bogatstvom, čašću i životom u Tvojoj službi. Produlji dane njihove u obilju milosrđa i u potpunom zdravlju kako se ne bi ostavili službe Tvoje - a mj ćemo zasigurno priložiti ulje za rasvjetu hrama u čast uznesenja i pokoja duše našeg gospodina učitelja MOŠE DANONA, neka bi nam njegove zasluge bile štit .
Amen!

Zasluge svih pravednika i bogougodnika neka nam budu štit - i neka bismo bili uspješni i neka bismo napredovali u svakom djelu ruku svojih, Tvoje službe radi, neka je blagosloveno ime Tvoje.

Tebi se molim, Kralju milostivi i milosrdni, dugotrpeljivi i veliki milosrđem koji dobro činiš i milostivo upravljaš svekolikim svijetom, i pred prestolom Tvoje slave prostiremo molitvu svoju:

da prevladaju milost Tvoja i milosrđe Tvoje nad drugim osobinama Tvojim - i da se ophodiš sa nama, Gospode Bože naš, s milošću. Pomiluj sada i oprosti grijehe, prestupe i bezakonja što zgriješismo, prestupismo i prekršismo pred Tobom - i uči ni nam pravdu i milost i spasi nas. Pošalji potpuno ozdravljenje svim bolesnima naroda Tvog Izraela ¬a posebno svima koji leže na bolesničkom krevetu u našem gradu SARAJEVU i okolini: Bože, molimo Tel izliječi ih.

A zdravi naroda Tvoga Izraela mole sada milost Tvoju da se ne razbole, daleko bilo. I neka se ispuni na nama stih koji kaže: "I ukloniće od tebe Gospod svaku bolestI i od Ijutih zala misirskih koja znaš neće nijednog pustiti na tebel nego će ih pustiti na one koji mrze na te" (V Mojsijeva 7:15) - te stih koji veli: "I blagosloviće hljeb tvoj i vodu tvoju i ukloniće bolest između vas" II Mojsijeva 23:25).

A mališane naroda Tvog, doma Izraelovog, čuvaj ih od difterije, od zloduha, utvara i prikaza, i od svih zlih bolesti. Sve bezdjetne pohodi sjemenom dugoljetnim koje će Tebi služiti. Sve žene Izraela koje su pred porodom, Ti ih spasi da ne izgube plod svoj, neka se porode bez ikakve nevolje - a kada djeca porastu i krenu u kuće svojih učitelja ¬obdari ih razborom, znanjem i razumijevanjem.

Omladini naroda Tvoga Izraela otvori srca za Tvoj Zakon, ukloni između njih zavist, protivljenje, uznositost i tvrdokornost. A kćeri naroda Tvoga Izraela izbavi od svega nedostoj nog, od svake pokore i obeščašćenja porodice, da ne izbiju, daleko bilo, na rđav glas - nego im usadi u srca dobro vladanje, stid, skromnost i osjećaj za ženske poslove. Razmotaj nad njima konop milosrđa i neka pronađu svoje parove i nađu odmor u domovima muževa svojih.

Na siročad i udovice naroda Tvog Izraela smiluj se i podaj da nađu milost i ljubav u očima onih koji ih vide - kako bi im dobro učinili.

A na starce i starice naroda Tvog Izraela smiluj se: da im se ne pomrači vid, da imaju snage u nogama, da im ne oslabe udovi, da im ne uznedostaje izdržavanja, da im um svijest bude čista do časa pohođenja - i ispuni na njima stih koji kaže: II Nemoj me ostaviti pod starost,kad me ostavi snaga nemoj me ostaviti (Psalam 71 :9)

A one koji se bave poslovima i opstankom svijeta pospješi, učini da rade s vjerom i obdari ih srcem čistim i dušom ornom da čine dobra djela i milostinju svojim parama, i da podržavaju one koji uče Zakon Tvoj Sveti, i ispuni na njima stih koji veli: "Veseli se Zevulune pri izlasku ti - a ti Jisahare sjedenjem u šatoru" (V Knjiga Mojsijeva 33:18). A rečeno je i:

"Ona (Tora) je drvo života onima koji je se drže, svi njeni podržavatelji srećni su” (Priče Solomonove 3:18)

Zvaničnicima i javnim radnicima naroda Tvog Izraela očuvaj zdravlje kako bi mogli nastaviti sa svojim poslom, ispuni na njima stih koji glasi: ”Kada jedeš plod ruku svojih blago tebi i dobro ti jell (Psalam 128:2), i podaj im srce čisto da u času kada nisu opterećeni javnim poslovima odu i poslušaju učenje Tvog Svetog Zakona - a ne da posvete srca svoja ispraznostima, ili, još gore, grijesi ma, daleko bilo.

Siromasima i potrebitima naroda Tvoga Izraela priskrbi izdržavanje kako ne bi imali potrebe za ljudskim davanjima, da ne jedu hljeb sramote - jer Ti izdržavaš sviju - kao što je rečeno: "Otvaraš ruku svoju i sitiš sve živo po želji" (Psalam 145:16).

Onima iz Tvog naroda Izraela kojima nedostaje vjere Ti odstrani srce kameno i stavi u srca njihova da Ti se vrate srcem cijelim - kao što je rečeno: "Učini mi srce čistol Gospadel i duh prav obnovi u utrobi mojoj. (Psalam 51 :10).

Neka bi bila volja pred prestolom Tvoje slavel Kralju naš, snaga naša, da budu prihvaćene naše molitve i naše molbe kao da smo se molili protiv svih zala koja bi nas mogla snaći i za sva dobra što će nam doći, brzo, Tvojim velikim spasenjem, a radi zasluga pravednika, našeg svetog i bogougodnog učitelja. Gledaj da nas izbaviš i da izgradiš naš Sveti Hram, brzo i u dane naše, radi trinaest svojih milosrdnih osobina, Gospode, Amen - i neka bi tako bila volja Tvoja.

U noći limuda, prije večernje
molitve, pjeva se ova pjesma:
Nek se srede riječi usta nam,
Pred Bogom naših otaca,
Diki našoj i slavi u čast,
Učitelj MoaRaM Danon.
Bog je nama na spasenje,
Na nama čuda pokazuje,
Izbavi nas iz stradanja i nevolje,
Rad' zasluge MoaRaM Danonove.
Spomen mu med' potomstvom nam,
Prestat' neće do Mesije,
Otac naš i pastir naš je,
Pravednik MoaRaM Danon.
Samodostatni i Preuzvišeni,
Uklon' od nas sve bolesti,
Zarad onog kog uzvisi,
Sveti to je MoaRaM Danon.
Smiluj se na roba svoga,
Do starosti i sjedine,
Rad' posebnog sred hiljada,
čistog MoaRaM Danona.
Srce naše raduje se i veseli,
Na putu do grada Stoca,
U čast pravednika izbavljenog,
Pobožnog i svetog MoaRaM
Danona.
Tvoja je, Gospode, veličina,
Blagoslovi odabrana med' ljudima,
Kojemu je bila sudbina,
Ovde pasti zemlji, MoaRaM
Danona.
Milina Gospodnja nek je na nama,
Bog neka prihvati djelo ruku nam,
Zasluge učitelja nek su zaštita,
Učitelja našeg MoaRaM Danona.
Kralju uzvišeni što u palati prebivaš,
Snagu i okrepu Ti nam daj,
Udostoji nas da još mnogo godina,
Poštujemo ostatke MoaRaM Danona.
Okrijep'te se i radujte hodočasnici,
Pjevajte Bogu jer to je lijepo,
Gle kako je dobro i ugodno,
Prostrijet' se na grobu MoaRaM
Danona.
Sjetite se Mošeova nauka,
Iz tame Rasijanja izvešće nas,
Na Cijonu prinijećemo žrtve,
Rad zasluga MoaRaM Danona.
Glas moj čuj i pomiluj me,
Odgovori mi, odgovori, Gospode,
Sramotnim med ljudima ne učini me,
Rad zasluge MoaRaM Danonove.
Po volji Ti bile moje riječi,
Ugodan Ti bio glas pojanja mi,
Ružitelju mome odgovori Ti,
Rad' zasluga MoaRaM Danonovih.

Dana 20 mjeseca Šivana.

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License