Literatura I Izvori O Sabirnom Logoru U Dakovu

LITERATURA I IZVORI
Literatura
Barbić Anđelko, Metodi mučenja i oblici likvidacije u KCL, Jasenovac, Zbornik CDISB, 22(1), 1985, Slavonski Brod
Berger Egon, 44 mjeseca u Jasenovcu, Jasenovac, Spomen područje Jasenovac, 1978.
Bilten udruženja Jevreja Jugoslavije u Izraelu, 9/1980, Arhiv Jevrejskog istorijskog muzeja u Beogradu.
ČuIinović Ferdo, Okupatorska podjela Jugoslavije, Beograd, Vojnoizdavački zavod, 1970.
Deca, rat, revolucija: Poruke NOB u brizi za decu - Titovoj generaciji slobode, Beograd, Jugoslovenska konferencija za socijalne delatnosti, 1981.
Dokumenti o protunarodnom radu i zločinima jednog dijela katoličkog klera, Zagreb, 1946.
Đakovo i njegova okolica,. Zbornik muzeja Đakovštine, knj. 1, sv. 1, Đakovo, 1978.
Građa za historiju narodnooslobodilačkog pokreta u Slavoniji, knj. 2, Slavo Brod, HIS, 1963.
Građa za povijest narodnooslobodilačke borbe u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 1941-1945, knj. 2, Zagreb, 1981.
Lazić Dušan, Organizacija policijsko-obaveštajne službe »Nezavisne države Hrvatske«, 10, Novi Sad, Zbornik Matice srpske, 1974.
Lazić Nada, Slavonija u narodnooslobodilačkoj borbi: Teror okupatora i kvislinga u Slavoniji, Slavo Brod, HIS 1966.
Lengel-Krizman Narcisa, Prilog proučavanju terora u tzv. NDH: Ženski sabirni logor 1941-1942. godine, Povijesni prilozi, 4,(1), Zagreb, IHRPH, 1985.
Maštruko Ivica, Klasni mir katoličanstva, Split, Biblioteka pogledi, 1981.
Miletić Antun, Koncentracioni logor Jasenovac 1941-1945, Beograd, Narodna knjiga i Spomen područje Jasenovac, 1986.
Nikolić Nikola, Jasenovački logor smrti, Sarajevo, 1975.
Novak Viktor, Magnum Crimen, Zagreb, 1948.
Peršen Mirko, Ustaški logori, Zagreb, Stvarnost, 1966.
Pinto Avram, Jedinstveno groblje logorskih žrtava u Đakovu Jugoslavija, Sarajevo, Jevrejska opština Sarajevo, 1980.
Pinto Avram i P i n t o David, Dokumenti o stradanju Jevreja u logorima NDH, Sarajevo, Jevrejska opština Sarajevo, 1972.
Spomenica 1919-1969, Beograd, Savez jevrejskih opština Jugoslavije, bez godine izdanja.
Sjećanje Jevreja na logor Jasenovac, Beograd, Savez jevrejskih opština Jugoslavije, 1972. .
Špicer Fric, Kazivanje partizanskih liječnica, Zena, 44/1986.
VasiIjević Zoran, Sabirni logor Đakovo, Zbornik CDISB, 22(1), Slavonski Brod, 1985.
Vinski Pavle, Elaborat: »O progonima Zidova okruga Osijek«, DZD CPISB, Slavonski Brod.
Zločini fašističkih okupatora i njihovih pomagača protiv Jevreja u Jugoslaviji, Beograd, Savez jevrejskih opština FNRJ, 1952.
Štampa
»Hrvatska obnova«, 1941.
»Hrvatski narod«, 1941.
Memoarska građa
Sjećanja Bjanke Auslender rođ. LEVI,
Vere Uglješić rođ. PAPO ESTERA,
Vlade Salzbergera i Samuela Grinvalda.
Izvori
- Depo znanstvene dokumentacije Centra za povijest Slavonije i Baranje, Slavonski Brod, fond: Kotarska komisija za utvrđivanje ratnih zločina okupatora (KKRZ).
- Arhiv SR Hrvatske, Zagreb, fond: Zemaljska komisija za utvrđivanje ratnih zločina okupatora (ZKRZ).
- Arhiv Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske, Zagreb, fond: Sabirni logor Đakovo, neregistrirano.
- Arhiv Jevrejskog istorijskog muzeja, Beograd, fond: Nesređena građa.
- Arhiv Biskupske kancelarije u Đakovu, Đakovo, fond: Nesređena građa.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License