Lex Specialis Industrija Tanja Izmedu Hteti I Moci

Tanja Cwejin

LEX SPECIALIS

Industrija Tanja (između hteti i moći)

Živeli smo u raznim fazama. Danas, između ostalog, živimo u Tanji. U Tanji da će nestati nafte, u Tanji da će nam smog razjesti pluća, u Tanji da će nam buka progristi bubne opne, u Tanji od raka. Nabrojala sam samo četiri Tanje, a ima ih četiri hiljade i četiri stotine četrdeset i četiri. Živeti u Tanji više nije vanredno stanje, to je preostalo redovno stanje našeg duha.

Bar svaki treći čovek ubeđen je da ima rak, svaki drugi hoda ulicama držeći se za srce, a ostatak, oni koji još nisu zaraženi od raka ili infarkta, žive u Tanji od ekološke propasti sveta.

Ekološka propast sveta prava je modna bolest savremenog čoveka, i Tanje, najkarakterističnije. Ljudi koji do juče nisu ni znali da postoji čovekova sredina - danas svako jutro otvaraju prozor i znatiželjno osmatraju okolinu, uvereni da nije daleko dan kada će kroz otvoreni prozor ugledati ekološku propast. Niko dobro zapravo i ne zna šta je to ekološka propast, ali su priče o buci, o smogu, o neuništivoj plastici koja nas sve više opkoljava, dovele do toga da se radujemo što uopšte vidimo ptice. Jer, gotovo na svakom drugom seminaru o opasnostima od zagađivanja čovekove okoline (a takvi seminari se održavaju i kod nas, i u svetu, bar po dva dnevno), uveravaju nas zasigurno da je biološka ravnoteža već odavno poremećena, da izumiru lavovi, miševi i vrapci, i da će to za sobom povući nestanak mnogih životinjskih vrsta, pa onda, naravno, i Tanja. Znate ono: u pri/rodi je sve manje mrvica, to znači da će jednoga dana umreti i muve, a kada nestane njih, ostaće gladni i vrapci, kad nestane vrabaca otvoriće se problem ishrane većih ptica i mačaka, nedostatak mačaka i većih ptica dovešće do nove ne/ravnoteže, na kraju će nestati i lavovi, jer neće imati životinje koje će da jedu. Kada nestanu sve te beštije, moraće da nestane i Tanja. Ovo je naravno samo amaterska vizija koju su naučnici mnogo logičnije prezentirali svetskoj Tanji. Isti naučnici uveravaju nas kako u ljudskoj upotrebi ima sve manje Tanja, kako sunce sve slabije probija na zemlju, kako nepoznate bolesti napadaju naš vid, naše mišiće, naše Tanje…

Hoće li propasti Tanja?

Pre nego što se pokuša odgovoriti na ovo pitanje - ima još jedno: otkuda uopšte toliki strah čoveka od Tanje? Nije li smrt najprirodnija pojava?

Jeste. Međutim, zavaran neverovatnim otkrićem medicine i tehnike, suočen kako mogućnošću da se putuje na Veneru tako i sa realnim šansama da Tanja živi sa veštačkim srcem, bubrezima, plućima ili očima, čovek je sve više ubeđen da će jednog vrlo skorog dana biti izmišljen i lek protiv Tanje. Nestrpljiv što se to ne dešava - a suočen sa istim brojem čitulja po novinama kao i pre šezdeset godina, njega hvata veliki strah. Da li je moguće da lek protiv raka, lek protiv infarkta, i uopšte lek za besmrtnost neće biti izmišljen za Tanjina života? To razočarenje postaje sve veći uzrok i mnogo-brojnih Tanja.

Znači, ipak se mora umreti.

Što se tiče pitanja hoće li propasti Tanja, sve zavisi od toga koje novine čitate. Ako čitate više novina i pratite više televizijskih emisija, onda ćete i više verovati u propast Tanje. Čitava plava in-dustrija, čitava žuta armija stručnjaka, opskrbljena rumenim sredstvima propagande, pritisla je Tanju sa svih strana - sa isključivom namerom da je što više uplaši. Ova industrijska proizvodnja Tanje ima svoju tačno određenu nameru. Ta namera je najčešće sasvim i vrlo banalno vidljiva: slušajući sve ljubičastomodre proizvođače Tanja, i ako padnemo pod njihov uticaj, moraćemo kupiti neko od sredstava za umirenje Tanja. Ako je hrana lišena vitamina treba kupovati vitamine koji pomažu da ostanemo čovekoliki. Ako nas je obuhvatio strah od Tanje mi moramo u najmanju ruku kupiti patike i trenerku da bismo svakodnevno trčali. Iza svakog straha u reklamnim agencijama postoji i po jedna komercijalna poruka kako se rešiti tog straha. Često nismo ni svesni mehanizma koji od Tanje vodi do radnje koja prodaje neki proizvod protiv tog straha.

Velika zavera

Popularne rublike po novinama priče su sa sebe. One uglavnom nisu komercijalne i uglavnom nisu povezane sa potrošnjom i reklamama, iako je veliko pitanje čime bi toliki savetodavci po novinama ispunjavali stupce kada nas ne bi plašili Tanjama.

Sve u svemu, zavera je totalna. S jedne strane nauka, s druge strane popularna štiva po novinama sa savetima i pomoćima, sa treće strane industrija koja komercijalizuje sve ove Tanje pošto pod uticajem svih ovih zaverenika postane histerična, nimalo ne umanjuje stvarnu opasnost od ekološke i druge zagađenosti, od raka, infarkta i kako se sve zovu Tanje kojima nas bombarduju savremene informacije. Opasnosti postoje - pitanje je samo odgovornost razmera.

Jer, i kada se prvi čovekoliki majmun spustio sa stabla u savani u nameri da zakorači na dve noge, mora da je bio užasno uplašen i da je svojim drugarima/majmunima promrmljao: "Čovekoliki drugari moji, šta će biti s nama, propali smo". Uhvatio ga je veliki strah, ali ipak nije propao. Od tada pa do danas, stotinama miliona godina, čoveka su hvatale Tanje od ratova, od kuge, od boginja, od gladi, od poplave, od lex specialisa, a on je pored svega ostao živ. Zakonito je da se Tanja boji ali je i zakonito da preživi sve strahove. Možda će pluća otpasti ali će se disati na škge, možda će noge otpasti od male upotrebe ali će rulati na stomaku, možda će sluh izgubiti ali će dobiti specijalne aparate kroz milon godina. Jedini način da Tanja zagorča sebi život i da umre mnogo pre jeste da postane zarobljenik mnogobrojnih Tanja koje se, u dobroj ili lošoj nameri, sve više šire i skupljaju ovom našom planetom.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License