Levic Avram

Avram Lević
Saniranje srpskih državnih finansija, koje su bile u veoma lošem stanju do 1903. godine, ostvarila su dva zaslužna ministra finansija i državnika - dr Laza Paču i Stojan Protić. To saniranje predstavljalo je krupan doprinos ostvarenju programa nacionalnog oslobođenja i ujedinjenja Ono je omogućilo naoružanje i opremu vojske, stvaranje potrebnih rezervi i učvršćenje državnog kredita u zemlji i inostranstvu. Ovom uspehu doprineo je svojim znanjem, poštenjem i predanošću u radu srpski Jevrejin Avram Lević,85 tadašnji načelnik Ministarstva finansija.
Lević je bio samonicijativan duh; pored čisto finansijskih stručnih poslova sugerisao je i mere opšteg privrednog značaja Tako je 1911. godine ubedio ministra finansija Stojana Protića da kratkoročnom pozjamicom treba priteći u pomoć privatnim bankama radi finansiranja izvoza šljiva i pekmeza Mera je bila u prvom redu u interesu srpskih seljaka proizvođača, a posao je bio finan-sijski koristan i za Narodnu banku i za državu. Taj posao nije bio uobičajen i zato je trebalo inventivnosti da se iziđe iz birokartskog koloseka.
Stojan Protić, veliki srpski i jugoslovenski državnik i čovek vanredne lične čestitosti, visoko je ocenio Levićeve zasluge za srpske državne finansije. Ova ocena je tim značajnija što je Stojan Protić bio isuviše obazriv kad je davao ocene o svojim saradnicima Kako kaže Protić, „Lević se isticao kao načelnik državnog računo-vodstva za sve vreme moga upravljanja državnim finansijama". Kada je dr L. Paču, uoči Prvog balkanskog rata, preuzeo upravu u državnin finasnijama, zadržao ga je kao načelnika za sve vreme svog ministrovanja, do smrti. Na tom položaju ostao je sve do pred kraj 1917. godine.
„Za sve vreme ministrovanja moga i Pačuovog, Lević je bio vrlo vredan i pouzdan i vrlo sposoban naš saradnik. Ako u radu našem za državne finansije ima nečega dobroga, korisnoga i možda zaslužnoga, onda jedan ne mali deo pri-pada Leviću… Protiv Levića su vodila borbu naročito neka gospoda, zato što nisu htela ni mogla podnositi kontrolu, ozbiljnu i umnu, ministra finansija Sa njima je naravno bila i jedna povorka liferanata koji su imali svoje protektore u vrhovima državne uprave. I dok je pok. Paču bio rukovodilac državnih finansija i šef Levićev, dotle ova gospoda nisu mogla ništa učiniti protiv njega Lević je za vreme rata u Londonu učinio Srbiji i srpskim državnim finansijama i srpskom državnom kreditu vrlo lepih i vrlo umnih usluga tako da je ispravljao i ispravio poneku ne malu ministarsku grešku."
Protić je ovu pohvalu Leviću izrekao 1922. godine u svom listu „Radikal" u vreme kad ga je, ceneći njegovu vrednost, uzeo za zamenika na svojoj kandidatskoj listi za poslanika za grad Beograd. Stojan Protić je dve godine pre toga, 1919, postao prvi predsednik vlade ujedinjene jugoslovenske dražve, a potom se razišao sa Nikolom Pašićem po pitanju državnog uređenja.
Lević je učinio vanredne usluge Srbiji i u tragičnoj 1915-1916. godini, kad su se srpska vlada, vojska i Narodna skupština povlačili pred trostrukim napadom Austrijanaca, Nemaca i Bugara Sav državni trezor, koji je onda iz-nosio oko 200 sanduka zlata, bio je poveren jednom čoveku - Leviću. On ga je preneo na Krf. Lević je tada spasao i vanredno dragocenu kulturnu vrednost srednjovekovne Srbije, čuveno Miroslavljevo jevanđelje iz HII veka, najstariji spomenik srpske književnosti. Knjigu su mu predali na čuvanje Ljuba Davidović i Voja Marinković, tada srpski ministri, kasnije predsednici jugoslovenske vlade, tražeći od njega da tu knjigu čuva kao oči u glavi. Lević je spasao ovaj spomenik i on je vraćen u zemlju posle oslobođenja 1918. godine.
U zaključku svoga biografskog članka, Vojislav Stojanović kaže: „Avram Lević je jedan od plejade predratnih državnika Srbije koji su umirali kao siromšni, iako su dugo godina imali najveće položaje u državi."
Iz knjige JEVREJI ZA SLOBODU SRBIJE 1912-1918
BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License