Levi Micic Rahela
rahela.jpg

Dr. Levi –Mičić Rahela iz Krupnja
-ovo je priča o njoj

Dr.Levi –Mičić Rahela,rođena je u Beogradu , 28.maja 1903.g, od oca Benjamina i majke Dude Kosi. U Beogradu završila Medicinski fakultet 1926.g.Udata za Borivoja Mičića , majka dvoje dece. U NOVu je bila od početka septembra 1941g. Radila kao lekar hirurg u partizanskoj bolnici u Krupnju. Zarobljena od Nemaca, Rahela rođena Levi, u logor Banjica, dovedena je 30.maja 1944.g.zajedno sa ćerkom Verom i sinom Veroljubom.

Mičić Vera, rođena je 27.februara 1940.g. u Krupnju, srez rađevski, od oca Borivoja i majke Rahele rođ.Levi, dete, živela u Loznici. U logor Banjica dovedena sa majkom 30.maja 1944.g.
Mičić Veroljub, rođen je 2.marta.1944g. u Šapcu, od oca Borivoja i majke Rahele rođ.Levi, dete, živeo u Loznici. U logor Banjica doveden sa majkom 30.maja 1944.g.
Dr.Levi –Mičić Rahela, streljana je sa ćerkom Verom 1.oktobra 1944g. na jevrejskom groblju u Beogradu, sin Veroljub nije streljan, bio je dete staro 3 meseca, izveden je sa majkom i sestrom na streljanje ali je spašen i posle rata predat očevoj porodici, dedi i tetki Milici Šelić iz Loznice na čuvanje, kasnije je završio za inžinjera.
Sestra Dr.Levi –Mičić Rahele, Levi Sofija, domaćica rođena je u Beogradu , 2.marta 1887g. od oca Benjamina i majke Dude Kosi, neudata, boravila u Krupnju . U logor Banjica, dovedena je 10.novembra 1942.g. od Nemaca a streljana 18. novembra 1942.g.

Jasna Ćirić

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License