Lecio Perom I Skalpelom

16.august 1975 – 16.august 2005

16.augusta 1975.godine prestalo je da kuca plemenito srce Dr.Žaka Konfina, lekara i književnika, prosvetitelja i mecene, neumornog i nemirnog duha koji je najlepše strane ispisao o Leskovcu i Leskovčanima.
Životni put Žaka Konfina, sina siromašnog limara, iz Leskovca, gde je rođen juna 1892.godine, preko Beograda, gde je završio višu gimnaziju, do Berna gde je diplomirao na Medicinskom fakultetu, bio je put nevolja i nadanja, put istrajnosti i vere u stvaralaštvo koje ima onoliko smisla koliko osmišljava život i življenje.
Bio je lekar po obrazovanju, a iscelitelj ljudske duše po opredeljenju, lečio je skalpelom i perom……
Žak Konfino se vraća u rodni Leskovac, 1918.godine i biva postavljen za gradskog lekara. U »Leskovačkom glasniku« ima stalnu rubrilu, držao je predavanja, imao oko sebe neprednu inteligenciju, trgovce, zanatlije, radničke prvake i sa njima osnovao Narodni univerzitet 1923.godine . Bio je mecena i osnivač prvog profesionalnog pozorišta u Leskovcu 1926.godine.

Tridesetih godina postao je stalni dopisnik »Politike«, koja mu je prvu humoresku objavila 1932 godine.
Od 1934.godine kada mu je kod Gece Kona objavljena prva obimna zbirka humoreski »Moji opštinari«, pa do zbirke »Požuri doktore« u izdanju beogradske »Prosvete« 1972.godine, Žak Konfino je objavio šest zbirki pripovedaka, četiri romana, pet komedija i drama. Dve komedije »Siroto moje pametno dete« i »Luda bolest –ljubomora«, objavljene su 1973. godine i to su njegova poslednja štampana dela. U njegovoj književnoj zaostavštini ima jos dosta neobjavljenih radova. Njegova dela prevedena su na češki, ruski, nemački i poljski jezik.Konfino se bavio i prevođenjem.
Posle II Sv.rata živeo je u Beogradu, bio je urednik »Ježa« i radio kao lekar na VMA. Umro je 16.augusta.1975.godine a sahranjen na Jevrejskom groblju u Beogradu.

Tekst Tomislava N.Cvetkovića o Žaku Konfinu iz “Naše reči”, Leskovac, 1986 g. priredila Jasna Ćirić, kao i prevode i tekst, o poznanstvu Dr.A.Nisima i Dr.Ž.Konfina iz autobiografije Dr.Avrama Nisima

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License