Lament Nad Sudbinom

Ovaj broj Lameda bavi se više mitologijom i literaturom, nego političkim temama. Ali to je samo privid. U pozadini svakog teksta nazire se politika, koja postaje sve više gospodar naših sudbina, hteli mi to ili ne.
Mnogi ljudi u svetu prieljkivali su, i još uvek žele, propast Sjedinjenih Američkih Država. Kada je najmoćnija zemlja sveta počela da puca po šavovima kao santa leda u okeanu usled opšteg zagrevanja, ostali svet se zaprepastio daveći se u sopstvenoj nemoći. Američka privreda, superiornija od svoje politike, nije uspela da zadovolji aspiracije svetskih moćnika, niti vapaje nemoćnih, golih i bosih. Prvi imaju sve, a žele još više, dok se drugima nemoć i zavist pretvara u bes.
Pogled čovečanstva je okrenut ka Americi, pitajući se nemo kada će se zemlja oporaviti i pokrenuti svoju privredu. Ako se to desi, ostali svet će opet moći bezbrižno da skuplja svoj deo sa bogate trpeze.
Prva ličnost Amerike, vlasnik najmoćnijeg potpisa sveta, svojom levom rukom parafiraće našu sudbinu i mi se jedino možemo nadati da će to da učini urodjenom elegancijom, bez arogancije svojih prethodnika.
I.N.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License