Lamed Broj 9 Septembar 2014

Lamed
List za radoznale
Izabrao i priredio Ivan L Ninić
Godina 7, Broj 9, Septembar 2014
Redakcija: Ivan L Ninić
Adresa: Shlomo Hamelech 6/21
42268 Netanya, Israel
Telefon: +972 9 882 61 14
e-mail: li.ten.noisivten|cinin#li.ten.noisivten|cinin


lamed.jpg

U ovom broju

Vasa Kazimirović: Crna ruka

Maša N. Vujnović: Biblijski motivi

Novica Milić: O nekim sporednim stvarima

Mario Kopić: Život i fikcija

Srećko Pulig: Ideja Evrope

Dragan Simeunović: Od terorizma do vlasti

Ivana Alcalay: Koga predstavlja Hamas?


Libreto je u dvadesetak nastavaka objavio knjigu O nekim sporednim stvarima Predraga Fincija (1946), filozofa, estetičara, pisca, esejiste, rođenog u Sarajevu, koji od 1993. godine živi u Londonu. Knjiga je objavljena 1990. godine u Sa

fincikorice.jpg

Izvinjenje

U Lamedu 8 2014 objavljen je tekst Suzane Todorović Antisemitizam - smrtonosna obuzetost. To je, u stvari, skraćena verzija rada autora pod nazivom Antisemitizam - najduži zločin mržnje. Prilikom skraćivanja teksta propušteno je da se naglasi da je autor koristio radove Predraga Fin-cija Antisemitizam u umetnosti, Jovana Bajforda Virtuelna zajednica nacista i Milana Koljanina Filmska propaganda, uvod u Holokaust.
Redakcija Lameda se izvinjava zbog ovog pro-pusta Suzani Todorović, Predragu Finciju, Jovanu Bajfordu i Milanu Koljaninu.


Mansarda "Nisu sve knjige opasne, opasna je samo jedna" (Danilo Kiš)

Čitajte El Mundo Sefarad

Ne zaboravite da otvorite Makabijadu

Istraživački i dokumentacijski centar

Časopis za književnost Balkana čiji je jedini kriterij estetski


Lamed
List za radoznale
Redakcija: Ivan L Ninić
Adresa: Shlomo Hamelech 6/21
42268 Netanya, Israel
Telefon: +972 9 882 61 14
e-mail: li.ten.noisivten|cinin#li.ten.noisivten|cinin

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License