Lamed Broj 9 Septembar 2010

Lamed List za radoznale

Godina 3, Broj 9, Septembar 2010

Spas od zaborava Ivan Ninić

"Nikada se nisam bavio onim što je već bilo poznato, otkriveno, što su svi znali. To me nije inspirisalo i nije mi bilo ni najmanje zanimljivo. Nastojao sam da otkrijem nešto novo u onome što je poznato ili nešto potpuno nepoznato. Trudio sam se da se ne ponavljam, jer sam uvek osećao da na svetu ima daleko više onoga o čemu još nisam pisao, nego što sam stigao da napišem. Moju pažnju kao istoričara književnosti privlačili su zaboravljeni ili poluzaboravljeni autori i oni čiju je književnu sudbinu poremetila represija ili tragedija, koja je uticala na njihov put u književnosti, kao i oni koji nisu doživeli priznanje za života", objašnjava svoj rad književni istoričar Vladinir Glocer.
"Sedamdesetih godina zvezde svake knjižare bile su pozamašne istorijske knjige koje su istraživale iskonske uzroke siromaštva i 'nazadnjaštva' Turske. U oštroj suprotnosti sa starim osmanskim istorijama, ove nove istorije za pretrpljene katastrofe nisu optuživale same Turke, već su krivicu za naše siromaštvo, nedostatak obrazovanja i 'nazadnjaštvo' prebacivale na strane sile ili na nekolicinu naših zlih i korumpiranih ljudi", kaže nobelovac Orhan Pamuk
Nekadasnji Novosađanin, Franja Francis Ofner, poznati izraelski novinar, dopisnik mnogih američkih, engleskih i nemačkih listova, u jednom tekstu pominje kako su se Jevreji u Varšavskom getu 1943. godine pobunili protiv nemačkog okupatora, jer nisu hteli bez otpora da budu pobijeni u koncentracionim logorima u srcu Evrope. Smrt u borbi časnija je od one u gasnoj komori. Taj borbeni duh, probuđen u jeku Drugog svetskog rata, jedan je od zelotskih stubova izraelskog društva. Od Ofnera su često, iako u odmaklim godinama, svetski mediji tražili da objasni situaciju oko izraelsko-palestinskog konflikta. Iskusni novinar, pored svog mišljenja, uvek dodaje, kao refren, da Evropa vrlo često pogrešno interpretira bliskoistočne događaje, kao što je za vreme Drugog svetskog rata isti taj svet vodio pogrešnu politiku u pogledu prava na useljavanje Jevreja u Palestinu i druge zemlje slobodnog društva.
Na 24. strani možete da čujete radiofonski zapis Franje Ofnera iz 1989. godine.

Arthur Koestler STRELA U PLAVETI

O HARMSU I DRUGIMA Razgovor vodio Zorislav Paunković

Nenad Pejić - HLADNI MIR Dragana Štavljanina

Marija Todorova Dizanje prošlosti u vazduh

Orhan Pamuk Moja turska biblioteka

Moj put u Izrael Dr Franja Ofner, odgonetka jednog žživota

Redakcija: Ivan Ninić i Ana Šomlo
Adresa: Shlomo Hamelech 6/21
42268 Netanya, Israel
Telefon: +972 9 882 61 14
e-mail: li.ten.noisivten|cinin#li.ten.noisivten|cinin
Godina 3, Broj 7, Jul 2010

Novo lice knjizevnost.org

Istraživački i dokumentacijski centar CENDO

Ne zaboravite da otvorite Makabijadu

Da li čitate El mundo sefarad

i novi El mundo sefarad

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License