Lamed Broj 9 Septembar 2008

Lamed List za radoznale
Godina 1 Broj 9, Septembar 2008
Zašto Lamed? Brojčana vrednost lameda je 30, što je tempo mesečnika. lamed znači i učenje, proširivanje vidika, sagledavanje nečeg novog.
Tokom višegodišnjeg prelistavanja i čitanja različitih publikacija nailazio sam na tekstove za koje mislim da mogu da budu zanimljivi i drugim čitaocima. Objedinavanjem u ovoj konstelaciji, oni dobijaju novu dimenziju i značaj.
Stavovi u člancima ne poklapaju se uvek sa mišljenem priređivača Lameda.
Redakcija: Ana Šomlo i Ivan Ninić
Adresa: Shlomo Hamelech 6/21 42268 Netanya, Izrael
Telefon: +972 9 882 61 14
email: li.ten.noisivten|cinin#li.ten.noisivten|cinin
Zainteresovani za novo izdanje Sarajevske hagade neka se jave ARKADIJI d.o.o. moc.liamtoh|lgerpokvals#moc.liamtoh|lgerpokvals
Ne zaboravite da otvorite www.makabijada.com

Kvirni junaci Knjiga Rolanda Boera Kao da kucam na rajska vrata

Katarina Luketić Bijeg s Balkana

Roland Boer, Biblija i popularna kultura Priča o Davidu i Jonatanu

Nikola Visković Jezik erotike

Saša Ćirić Povratak u grad

Aleksandra Mančić Pionir evropejstva

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License