Lamed Broj 8 Avgust 2012

Lamed
List za radoznale
Izabrao i priredio Ivan L Ninić
Godina 5, Broj 8, Avgust 2012
Redakcija: Ivan L Ninić
Adresa: Shlomo Hamelech 6/21
42268 Netanya, Israel
Telefon: +972 9 882 61 14
e-mail: li.ten.noisivten|cinin#li.ten.noisivten|cinin


lamed.jpg

Novi LOGO Lameda je rad slikarke Simonide Perice Uth iz Washingtona


U ovom broju:

Ivan Ivanji: Gete i nasilje

Biserka Rajčić - Lešek Kolakovski

ILN: Iz likovnog opusa Melite Kraus

Nada Vrkljan-Križić: Lica između kaosa i reda

Darko Glavan: Sustavno oslikani svijet snova

Drago Njegovan: Sremski Holokaust

Vladimir Todorović: Dilema Kepiro

Vladimir Vukčević - Predgovor

Branimir Mitrović: O presudi

Goran Levi: Doprinos misiji

Aleksandar Lebl: Daleko od očiju javnosti

RGP: Judita Šalgo - Radni dnevnik

Irena Javorski: Zajedništvo stvarnog i zamišljenog


Idit Ben Or
Jerusalem International Book Fair
Kikar Safra 9
P.O.Box 775
Jerusalem 91007
Tel: +972 2 629 64 15
Fax: +972 2 624 06 63
li.inum.melasurej|riafrej#li.inum.melasurej|riafrej


Jevrejski logor na Beogradskom Sajmištu - Istorija i sećanje

Čitajte El Mundo Sefarad

Pogledajte Književnost

Ne zaboravite da otvorite Makabijadu

Istraživački i dokumentacijski centar

Časopis za književnost Balkana čiji je jedini kriterij estetski

Lamed
List za radoznale
Redakcija: Ivan L Ninić
Adresa: Shlomo Hamelech 6/21
42268 Netanya, Israel
Telefon: +972 9 882 61 14
e-mail: li.ten.noisivten|cinin#li.ten.noisivten|cinin

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License