Lamed Broj 8 Avgust 2009

Lamed
List za radoznale
Izabrao i priredio Ivan Ninić
Godina 2 Broj 8, avgust 2009
Zašto Lamed? Brojčana vrednost lameda je 30, što je tempo mesečnika. Lamed znači i učenje, proširivanje vidika, sagledavanje nečeg novog. Tokom višegodišnjeg prelistavanja i čitanja različitih publikacija nailazio sam na tekstove za koje mislim da mogu da budu zanimljivi i drugim čitaocima. Objedinavanjem u ovoj konstelaciji, oni dobijaju novu dimenziju i značaj.
Stavovi u člancima ne poklapaju se uvek sa mišljenjem priređivača Lameda.
Redakcija: Ana Šomlo i Ivan Ninić
Adresa: Shlomo Hamelech 6/21 42268 Netanya, Izrael
Telefon: +972 9 882 61 14 email: li.ten.noisivten|cinin#li.ten.noisivten|cinin
Ne zaboravite da otvorite www.makabijada.com
Da li čitate www.elmundosefarad.wikidot.com?
Mile Lasić Pouke Nirnberških procesa
Dr Teodor Kovač Banatski Nemci i Jevreji
Paul Cliteu - Kako se postaje plijenom relativizma
Dušan Pajin Džerom Dejvid Selindžer - Lovac u žitu
Dejan Ognjanović Alfonso M. di Nola - ĐAVO

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License