Lamed Broj 8 Avgust 2008

Lamed List za radoznale
Godina 1 Broj 8, Avgust 2008
Zašto Lamed? Brojčana vrednost lameda je 30, što je tempo mesečnika. lamed znači i učenje, proširivanje vidika, sagledavanje nečeg novog.
Tokom višegodišnjeg prelistavanja i čitanja različitih publikacija nailazio sam na tekstove za koje mislim da mogu da budu zanimljivi i drugim čitaocima. Objedinavanjem u ovoj konstelaciji, oni dobijaju novu dimenziju i značaj.
Stavovi u člancima ne poklapaju se uvek sa mišljenem priređivača Lameda.
Redakcija: Ana Šomlo i Ivan Ninić
Adresa: Shlomo Hamelech 6/21 42268 Netanya, Izrael
Telefon: +972 9 882 61 14
email: li.ten.noisivten|cinin#li.ten.noisivten|cinin
Zainteresovani za novo izdanje Sarajevske hagade neka se jave ARKADIJI d.o.o. moc.liamtoh|lgerpokvals#moc.liamtoh|lgerpokvals
Ne zaboravite da otvorite www.makabijada.com

Ivan Ninić Mealac

MEALAC
U ovom broju Lameda donosimo intervju Nermin Saik, saradnice časopisa Asia Source, sa Gilom Anidjarom. Tekst je objavljen u knjizi Jevrejin, Arapin Istorija neprijatelja u izdanju Beogradskog kruga.
Gij Anidjar predaje komparativnu literaturu na Kolumbija univerzitetu, u odseku za Bliski istok, azijske jezike i kulturu (MEALAC). Kao i većina intelektualaca iz tog kruga, Anidjar je post-strukturalistički zagovornik teorije koja usmerava svoje studente da razmatraju razvoj kulture kroz prizmu snage i otpora. Jedna od tema koju ovaj profesor podvrgava psihoanalizi je mržnja, proizašle iz odnosa Evrope prema Istoku tokom istorije, rezultirajući u današnju političku realnost, gde su Jevreji i Arapi postaji neprijatelji.
Ova teološko-politička rasprava crpi ideje iz kružoka nedavno preminulog palestinskog komparatiste i kulturologa Edvarda V. Saida, teoretičara orijentalizma, potivteže zapadnom pogledu na svet. Bez obzira da li se čovek slaže ili ne sa tim teorijama, one zadivljuju svojim intelektualizmom i argumentacijom tooju autor ponalazi u evropskoj literaturi i kabalističkim zagonetkama.
Anidjarov anticionizam i antiizraelizam rezultira iz teze da su Jevreji napustili svoje semitske korene i postali advokati zapadne hrišćanske civijizacije, a Država Izrael kolonijalna setlerska tvorevina njihove politike.
Gija Anidjara i vizije literarnog kruga oko MEALAC-a zanimjjivo je i korisno poučavati. Radijus njihovih teorija ima enormne razmere. To nije antisemitizam, već nukleus duha koji postaje realnost političke svakodnevnice. I.N.

Nermin Šaik Istorija neprijatelja - Razgovor sa Gilom Aniđarom

Imanuel Volerstein Orao sleće prinudno

Imanuel Volerstein Japan, SAD i svetska ekonomija

James Gibbons Georges Perec

Aleksej Kišjuhas Subverzivne lekcije beogradskog doktoranta - Fredi Perlman

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License