Lamed Broj 7 Juli 2014

Lamed
List za radoznale
Izabrao i priredio Ivan L Ninić
Godina 7, Broj 7, Juli 2014
Redakcija: Ivan L Ninić
Adresa: Shlomo Hamelech 6/21
42268 Netanya, Israel
Telefon: +972 9 882 61 14
e-mail: li.ten.noisivten|cinin#li.ten.noisivten|cinin


lamed.jpg

U ovom broju

Walter Benjamin: Iskustvo i uboštvo

Aleksandra Mančić: Stvari koje nas prevazilaze

Marijan Grakalić: Marijan Grakalić - Filip David

Ian Buruma: Normalni nacisti

Kristina Lapajne: Nirvаnizаm Nenаdа Mitrovа

Ivan Mužić: Datum i vrijeme proglašenja Države Izrael

Anđelka Cvijić: Živeti sa bolom

Mladenka Ivanković: S one strane sveta


Mansarda "Nisu sve knjige opasne, opasna je samo jedna" (Danilo Kiš)

Čitajte El Mundo Sefarad

Ne zaboravite da otvorite Makabijadu

Istraživački i dokumentacijski centar

Časopis za književnost Balkana čiji je jedini kriterij estetski


Lamed
List za radoznale
Redakcija: Ivan L Ninić
Adresa: Shlomo Hamelech 6/21
42268 Netanya, Israel
Telefon: +972 9 882 61 14
e-mail: li.ten.noisivten|cinin#li.ten.noisivten|cinin

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License