Lamed Broj 7 Juli 2013

Lamed
List za radoznale
Izabrao i priredio Ivan L Ninić
Godina 6, Broj 7, Juli 2013
Redakcija: Ivan L Ninić
Adresa: Shlomo Hamelech 6/21
42268 Netanya, Israel
Telefon: +972 9 882 61 14
e-mail: li.ten.noisivten|cinin#li.ten.noisivten|cinin


lamed.jpg

Novi LOGO Lameda je rad slikarke Simonide Perice Uth iz Washingtona


U ovom broju

Vitold Gombrovič: Pisac i novac

Predrag Finci: Sarajevski Pinkas

Ratomir Diklić-Backo: Eleonora Prohić

Zoran Andrić: Američka religija Tomasa Mana

Žan-Filip de Tonak: Pohvala gluposti

Anđelka Cvijić: Eseji u koricama

Saša Šimpraga: Daša Drndić


Čitajte El Mundo Sefarad

Informativni portal za književnost

Ne zaboravite da otvorite Makabijadu

Istraživački i dokumentacijski centar

Časopis za književnost Balkana čiji je jedini kriterij estetski

Kulturom do zajedništva


Lamed
List za radoznale
Redakcija: Ivan L Ninić
Adresa: Shlomo Hamelech 6/21
42268 Netanya, Israel
Telefon: +972 9 882 61 14
e-mail: li.ten.noisivten|cinin#li.ten.noisivten|cinin

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License