Lamed Broj 6 Juni 2011

Lamed
List za radoznale
Izabrao i priredio Ivan Ninić
Godina 4, Broj 6, Juni 2011
Redakcija: Ivan Ninić
Adresa: Shlomo Hamelech 6/21
42268 Netanya, Israel
Telefon: +972 9 882 61 14
e-mail: li.ten.noisivten|cinin#li.ten.noisivten|cinin
U ovom broju:

Gordan Duhaček Amos Oz

koljanin1.jpg Milan Koljanin Druga misija dr Davida Albale u Sjedinjenim Američkim Državama 1939-1942. godine (3)

Ivan Ivanji: Jedna brošura kruži Evropom

Rade N. Božović: Ima li mesta za oproštaj u ovom svetu?

Dr Francis Franja Ofner: Kratka poseta Arabiji i Rogu Afrike

Faruk Šehić: Enciklopedija traume

Da li čitate
www.elmundosefarad.eu i novi http://elmundosefarad.wikidot.com
Istraživački i dokumentacijski centar www.cendo.hr
http://www.balkan-sehara.com/
Ne zaboravite da otvorite www.makabijada.com
Redakcija: Ivan Ninić
Adresa: Shlomo Hamelech 6/21
42268 Netanya, Israel
Telefon: +972 9 882 61 14
e-mail: li.ten.noisivten|cinin#li.ten.noisivten|cinin

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License