Lamed Broj 6 Juni 2008

Lamed List za radoznale
Juni 2008.
Zašto Lamed? Brojčana vrednost lameda je 30, što je tempo mesečnika. lamed znači i učenje, proširivanje vidika, sagledavanje nečeg novog.
Tokom višegodišnjeg prelistavanja i čitanja različitih publikacija nailazio sam na tekstove za koje mislim da mogu da budu zanimljivi i drugim čitaocima. Objedinavanjem u ovoj konstelaciji, oni dobijaju novu dimenziju i značaj.
Stavovi u člancima ne poklapaju se uvek sa mišljenem priređivača Lameda.
Redakcija: Ana Šomlo i Ivan Ninić
Adresa: Shlomo Hamelech 6/21 42268 Netanya, Izrael
Telefon: +972 9 882 61 14
email: li.ten.noisivten|cinin#li.ten.noisivten|cinin

Mladenka Ivanković ISELJAVANJE (2)

Ivan Ninić Ian Buruma RAT PROTIV TOLERANCIJE

Katarina Luketić TEROR KULTURE NA BALKANU Razgovor s Ivanom Čolovićem

Jaen Baumgarten JERUZALEM U NEKOLIKO PUTOPISA NA JIDIŠU (XVII XVIII STOLJEĆE) (4)

Arnoldo Liberman BORGES, BIJELI ŽIDOV

KAO ... Nedavno je objavljeno treće izdanje romana KAO Ane Šomlo

Mića Vujičić MIRKO KOVAČ - Junaka je puno i svi se oni nakon kraćih pauza ponovo pojavljuju, ali ih Kovač ...

Georgij Malinjecki SIBIR 52. DRŽAVA SAD?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License