Lamed Broj 5 Maj 2014

Lamed
List za radoznale
Izabrao i priredio Ivan L Ninić
Godina 7, Broj 5, Maj 2014
Redakcija: Ivan L Ninić
Adresa: Shlomo Hamelech 6/21
42268 Netanya, Israel
Telefon: +972 9 882 61 14
e-mail: li.ten.noisivten|cinin#li.ten.noisivten|cinin


lamed.jpg

U ovom broju

Lev Rubinštejn: Antijevrejsko pitanje

Dragana Beleslijin: Uz dnevničke beleške J. Šalgo

Jovan Nikolaidis: Varijacije o optimizmu

Goran Starčević: Homo terorist

Bernard Harbaš: O gradovima i onome što ih čini

Zorislav Paunković: Voronješke sveske

Ana Stjelja: Šejh-Mustafino turbe


Čitajte El Mundo Sefarad

Ne zaboravite da otvorite Makabijadu

Istraživački i dokumentacijski centar

Časopis za književnost Balkana čiji je jedini kriterij estetski


Lamed
List za radoznale
Redakcija: Ivan L Ninić
Adresa: Shlomo Hamelech 6/21
42268 Netanya, Israel
Telefon: +972 9 882 61 14
e-mail: li.ten.noisivten|cinin#li.ten.noisivten|cinin

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License