Lamed Broj 5 Maj 2009

Lamed
List za radoznale Izabrao i priredio Ivan Ninić
Godina 2 Broj 5, maj 2009
Zašto Lamed? Brojčana vrednost lameda je 30, što je tempo mesečnika. Lamed znači i učenje, proširivanje vidika, sagledavanje nečeg novog. Tokom višegodišnjeg prelistavanja i čitanja različitih publikacija nailazio sam na tekstove za koje mislim da mogu da budu zanimljivi i drugim čitaocima. Objedinavanjem u ovoj konstelaciji, oni dobijaju novu dimenziju i značaj.
Stavovi u člancima ne poklapaju se uvek sa mišljenjem priređivača Lameda.
Redakcija: Ana Šomlo i Ivan Ninić
Adresa: Shlomo Hamelech 6/21 42268 Netanya, Izrael
Telefon: +972 9 882 61 14 email: li.ten.noisivten|cinin#li.ten.noisivten|cinin
Ne zaboravite da otvorite www.makabijada.com
Da li čitate www.elmundosefarad.eu?
Židovska kulturna scena
BEJAHAD 2009.
održaće se ove godine u Opatiji u Hotelu Adriatic od 25. 8. do 1. 9. 2009.
www.bejahad.com

Dr Miroslav Svirčević Globalno blagostanje Branka Milanovića
Tarik Ramadan Islamski faktor u Evropi
David Grosman Odbrana od stvarnosti
Rachel Ertel Apokalipsa i Novi postanak u avangardnoj jidiš poeziji
Biserka Rajčić Predrag Finci - netipični profesor estetike
Nataša B. Odalović Mirko Kovač - hrvatski, srpski, bosansko-hercegovački i ničiji pisac
Ženi Lebl Recha Freier (1892-1984)
Jovan Bajford Antisemitizam i "jevrejsko pitanje" Jaše Tomića
Maja Sela Proslava 70. rođendana Amosa Oza

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License