Lamed Broj 4 April 2014

Lamed
List za radoznale
Izabrao i priredio Ivan L Ninić
Godina 7, Broj 4, April 2014
Redakcija: Ivan L Ninić
Adresa: Shlomo Hamelech 6/21
42268 Netanya, Israel
Telefon: +972 9 882 61 14
e-mail: li.ten.noisivten|cinin#li.ten.noisivten|cinin


lamed.jpg

U ovom broju

Vojćeh Karpinjski: Crni mozak

Stefan Aken: Hičkok i savremena umjetnost

Mark Lilla: Arent i Ajhman - nova istina

Nađa Bobičić: Punoća postmodernog izražaja

Mirna Jasić: Pojedeš strah i odlučiš da istraješ

Rade Radovanović: Koliko vredi ljudski život?

Albert Camus: Četiri zapovijesti slobodnog novinara

Mario Kopić: Lustracija ili bombu u šaht

Marina Vulićević: Nema više heroina

Dragan Jovanović: Postkolonijalni roman

Kristina Lapajne: Eros i tanatos u prozi Aleksandra Tišme

Svjetlana Hribar: Djelo europske visoke kulture

- Dvostruki CD na rođendan najstarijeg pijaniste u Srbiji


Čitajte El Mundo Sefarad

Ne zaboravite da otvorite Makabijadu

Istraživački i dokumentacijski centar

Časopis za književnost Balkana čiji je jedini kriterij estetski


Lamed
List za radoznale
Redakcija: Ivan L Ninić
Adresa: Shlomo Hamelech 6/21
42268 Netanya, Israel
Telefon: +972 9 882 61 14
e-mail: li.ten.noisivten|cinin#li.ten.noisivten|cinin

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License