Lamed Broj 4 April 2008

Lamed List za radoznale

APRIL 2008.

Zašto Lamed? Brojčana vrednost lameda je 30, što je tempo mesečnika. lamed znači i učenje, proširivanje vidika, sagledavanje nečeg novog.
Tokom višegodišnjeg prelistavanja i čitanja različitih publikacija nailazio sam na tekstove za koje mislim da mogu da budu zanimljivi i drugim čitaocima. Objedinavanjem u ovoj konstelaciji, oni dobijaju novu dimenziju i značaj.
Stavovi u člancima ne poklapaju se uvek sa mišljenem priređivača Lameda.
Redakcija: Ana Šomlo i Ivan Ninić
Adresa: Shlomo Hamelech 6/21 42268 Netanya, Izrael
Telefon: +972 9 882 61 14
email: li.ten.noisivten|cinin#li.ten.noisivten|cinin

Mladenka Ivanković ŽIVOT U NOVOJ JUGOSLAVIJI

Melita Švob DEMOGRAFSKA ISTRAŽIVANJA ŽIDOVSKE POPULACIJE U HRVATSKOJ

Danka Nikolić POUKE HILSNEROVE AFERE

Milan Kundera NE ZABORAVITI JEDINSTVO EVROPE

Lešek Kolakovski OPASKE O MODERNIZMU

Jan Buruma ČUDNA SMRT MULTIKULTURALIZMA

Saša Ilić CARSKI REZ - Antisemitizam i savremena srpska književna scena

KRSTAŠKI POHOD ŽARKA GAVRILOVIĆA

Mihail Epštajn JEZIK ESEJA KAO JEZIK LJUBAVI

David Albahari BEZ VIDA U BERLINU

Ana Šomlo STALNO MESTO BORAVKA AURORE DIVENAN

Zoran Janković KADIŠ, ALI NEŽNO ... STVARNO NEŽNO

Siniša Kovačević DRUGA VENECIJA PREDRAGA MATVEJEVIĆA

Jaen Baumgarten JERUZALEM U NEKOLIKO PUTOPISA N AJIDIŠU(XVII XVIII STOLJEĆE) (2)

HAGADE SA ZAPADNOG I ISTOČNOG MEDITERANA

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License