Lamed Broj 3 Mart 2011

Lamed
List za radoznale
Izabrao i priredio Ivan Ninić
Godina 4, Broj 3, Mart 2011

Redakcija: Ivan Ninić
Adresa: Shlomo Hamelech 6/21
42268 Netanya, Israel
Telefon: +972 9 882 61 14
e-mail: li.ten.noisivten|cinin#li.ten.noisivten|cinin

U ovom broju:

Aleksandra Mančić Uz Brunovu Kabalu

Predrag Finci Bilješka za Pinhas

Alan Dershowitz Može li cijeli svijet biti u krivu u odnosu na Izrael?

Michael Löwy Subverzivni judaizam Franza Kafke

Giorgio Agamben Svjedok

Vitold Gombrovič Bio sam prvi strukturalista

Vesela Laloš Snatrenja Marija Liguorija

Haruki Murakami 1Q84

Istraživački i dokumentacijski centar
Književna sehara
Da li čitate http://www.elmundosefarad.eu i novi http://elmundosefarad.wikidot.com
Ne zaboravite da otvorite Makabijadu

Semir Gicić

Novi Pazar - pazarske priče - Jevreji 1. deo

Semir Gicić

Novi Pazar - pazarske priče - Jevreji 2. deo

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License