Lamed Broj 3 Mart 2009

Lamed

List za radoznale Izabrao i priredio Ivan Ninić

Godina 2 Broj 3, Mart 2009

Zašto Lamed? Brojčana vrednost lameda je 30, što je tempo mesečnika. lamed znači i učenje, proširivanje vidika, sagledavanje nečeg novog. Tokom višegodišnjeg prelistavanja i čitanja različitih publikacija nailazio sam na tekstove za koje mislim da mogu da budu zanimljivi i drugim čitaocima. Objedinavanjem u ovoj konstelaciji, oni dobijaju novu dimenziju i značaj.

Stavovi u člancima ne poklapaju se uvek sa mišljenjem priređivača Lameda.

Redakcija: Ana Šomlo i Ivan Ninić

Adresa: Shlomo Hamelech 6/21 42268 Netanya, Izrael

Telefon: +972 9 882 61 14 email: li.ten.noisivten|cinin#li.ten.noisivten|cinin

Ne zaboravite da otvorite www.makabijada.com

Da li čitate www.elmundosefarad.eu?

Slike vremena zla ZLATNI SUNCOKRET DAVIDU ALBAHARIJU

D. Alan Aycock SUDBINA LOTOVE ŽENE - Strukturalno posredovanje u biblijskoj mitologiji

Nikola Račić MISIJA FILIPA ŠVARCA

Jan Buruma
SLOBODA SE NE MOŽE PROPISATI DEKRETOM

Da li čitate WWW.ELMUNDOSEFARAD.EU?

Ne zaboravite da otvorite www.makabijada.com

Toni Džad IZ MRTVOG DOMA – O MODERNOM EVROPSKOM SEĆANJU

Aleksandra Mančić ALGEBRA EKSTAZE

Lamed

List za radoznale

Redakcija: Ana Šomlo i Ivan Ninić

Adresa: Shlomo Hamelech 6/21

42268 Netanya, Israel

Telefon: +972 9 882 61 14

e-mail: li.ten.noisivten|cinin#li.ten.noisivten|cinin

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License