Lamed Broj 2 Februar 2011

Lamed List za radoznale

Godina 4, Broj 2, Februar 2011

U ovom broju

Mihail Epštejn Eros i civilizacija - Ironija želje i kraj istorije

Mladenka Ivanković Logor Sajmište - Mladenka Ivanković

Michael Löwy Franz Kafka i slobodarski socijalizam

Mario Kopić Književnost i nacionalizam

Zoran Janić Asanž između Kestlera i Kafke

Muharem Bazdulj Monoteizam i jezik nasilja

Redakcija: Ivan Ninić i Ana Šomlo
Adresa: Shlomo Hamelech 6/21
42268 Netanya, Israel
Telefon: +972 9 882 61 14
e-mail: li.ten.noisivten|cinin#li.ten.noisivten|cinin
Godina 4, Broj 2, Februar 2011

Novo lice knjizevnost.org

Istraživački i dokumentacijski centar CENDO

Ne zaboravite da otvorite Makabijadu

Da li čitate El mundo sefarad

i novi El mundo sefarad

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License