Lamed Broj 2 Februar 2008

FEBRUAR 2008.

Mirjana Lehner: Detalj iz Subotičke sinagoge
Zašto Lamed? Brojčana vrednost lameda je 30, što je tempo mesečnika. lamed znači i učenje, proširivanje vidika, sagledavanje nečeg novog.
Tokom višegodišnjeg prelistavanja i čitanja različitih publikacija nailazio sam na tekstove za koje mislim da mogu da budu zanimljivi i drugim čitaocima. Objedinavanjem u ovoj konstelaciji, oni dobijaju novu dimenziju i značaj.
Stavovi u člancima ne poklapaju se uvek sa mišljenem priređivača Lameda.
e-mail: li.ten.noisivten|cinin#li.ten.noisivten|cinin

Mladenka Ivanković JEVREJI U JUGOSLAVIJI 1918-1952.

Ovaj tekst je nastao na osnovu obimne literature i arhivske građe i predstavlja koncizan i sažet pregled situiranosti jevrejske populacije u Jugoslaviji u periodu od njenog stvaranja do organizovanog iseljavanja Jevreja za Palestinu (Izrael).

Danka Nikolić POVODOM JEDNE GODIŠNJICE - ČEHOSLOVAČKA POVELJA 77

Osamnaest godina posle Plišane revolucije i trideset godina nakon osnivanja Povelje 77, o tom pokretu se ovde, sem o jubilejima, ne govori suviše često

SVET U KOME ŽIVIMO Nova knjiga bivšeg američkog savetnika za nacionalnu bezbednost Zbignjeva Bžežinskog i Globalna dominacija ili globalno vođstvo

Bojana Belčević SVEDOČANSTVO O BURNIM VREMENIMA

Andrea Basara FASCINIRAM ME LAKOĆA S KOJOM LJUDI MENJAJU UVERENJA - DAVID ALBAHARI

FRENSIS FUKUJAMA - AMERIKA NA PREKRETNICI, DEMOKRATIJA, MOĆ I NEOKONZERVATIVNO ZAVEŠTANJE

Ana Šomlo NEKAD I SAD - priča

Ana Šomlo IMPERIJA

Ana Šomlo NOVA PRIČA 1001 NOĆI ORLI KASTEL BLUM

Ana Šomlo PROFESIJA NOVINAR

Ljubica Rosić ŠTO JE SVET PROLETEO TAK POKRAJ MENE - RIŠARD KAPUŠĆINSKI

JUDAIZAM - PAULINE BEBE Pristup žena na javnu scenu putem Halahe

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License