Lamed Broj 12 Decembar 2013

Lamed
List za radoznale
Izabrao i priredio Ivan L Ninić
Godina 6, Broj 12, Decembar 2013
Redakcija: Ivan L Ninić
Adresa: Shlomo Hamelech 6/21
42268 Netanya, Israel
Telefon: +972 9 882 61 14
e-mail: li.ten.noisivten|cinin#li.ten.noisivten|cinin


lamed.jpg

Novi LOGO Lameda je rad slikarke Simonide Perice Uth iz Washingtona


U ovom broju

U ovom broju

Mladenka Ivanković: Kulturna arijanizacija u NDH
Zoran Janić: Smrt na radnom zadatku
Biserka Rajčić: Poljska umetnost i književnost u vreme tranzicije
Mario Kopić: Levinas u Izraelu
Ana Stjelja: Pesnikinja tragičnog usuda
Neda Valčić Lazović: Amos Oz


Čitajte El Mundo Sefarad

Informativni portal za književnost

Ne zaboravite da otvorite Makabijadu

Istraživački i dokumentacijski centar

Časopis za književnost Balkana čiji je jedini kriterij estetski


Lamed
List za radoznale
Redakcija: Ivan L Ninić
Adresa: Shlomo Hamelech 6/21
42268 Netanya, Israel
Telefon: +972 9 882 61 14
e-mail: li.ten.noisivten|cinin#li.ten.noisivten|cinin

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License