Lamed Broj 12 Decembar 2012

Lamed
List za radoznale
Izabrao i priredio Ivan L Ninić
Godina 5, Broj 12, Decembar 2012
Redakcija: Ivan L Ninić
Adresa: Shlomo Hamelech 6/21
42268 Netanya, Israel
Telefon: +972 9 882 61 14
e-mail: li.ten.noisivten|cinin#li.ten.noisivten|cinin


lamed.jpg

Novi LOGO Lameda je rad slikarke Simonide Perice Uth iz Washingtona


U ovom broju

Milan Radanović: Rehabilitacija srpskog kvislinštva

Kotel DaDon: Nasilje nad Židovima u Evropi od 12. do 19. stoljeća

Safet Grbić: Predrag Finci – od Sarajeva do Londona za Bosnu i Hercegovinu

Mario Kopić: Mišel de Serto – Mistička fabula

Umberto Eco: Fašizam – zlo u 10 tačaka

Dragan Jurak: Michael Burleigh – Treći Reich

Dragan Jurak: Lav Losev – Josif Brodski

Slavoj Žižek: 2011 – godina opasnog sanjanja


Novi projekt izraelske javne knjižnice temelji se na ideji pristupačnosti i znanja dostupnog svima.


Idit Ben Or
Jerusalem International Book Fair
Kikar Safra 9
P.O.Box 775
Jerusalem 91007
Tel: +972 2 629 64 15
Fax: +972 2 624 06 63
li.inum.melasurej|riafrej#li.inum.melasurej|riafrej


Čitajte El Mundo Sefarad

Informativni portal za književnost

Ne zaboravite da otvorite Makabijadu

Istraživački i dokumentacijski centar

Časopis za književnost Balkana čiji je jedini kriterij estetski

Kulturom do zajedništva

Lamed
List za radoznale
Redakcija: Ivan L Ninić
Adresa: Shlomo Hamelech 6/21
42268 Netanya, Israel
Telefon: +972 9 882 61 14
e-mail: li.ten.noisivten|cinin#li.ten.noisivten|cinin

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License