Lamed Broj 11 Novembar 2013

Lamed
List za radoznale
Izabrao i priredio Ivan L Ninić
Godina 6, Broj 11, Novembar 2013
Redakcija: Ivan L Ninić
Adresa: Shlomo Hamelech 6/21
42268 Netanya, Israel
Telefon: +972 9 882 61 14
e-mail: li.ten.noisivten|cinin#li.ten.noisivten|cinin


lamed.jpg

Novi LOGO Lameda je rad slikarke Simonide Perice Uth iz Washingtona


U ovom broju

Pang Cengju: Nobelova nagrada Mo Jenu

Radosav Pušić: Ruski emigranti u Šanghaju

Vladimir Kopicl: Umetnik sa misijom

Miloš Arsić: Četrdeset godina aktivizma

Sava Stepanov: Autentična angažovanost

Natalija Mićunović i Asja Prohić (priredile): Ponovo izmisliti politiku

Biserka Rajčić: Stranac među svojima

Ana Šomlo: Baš iznenada


Čitajte El Mundo Sefarad

Informativni portal za književnost

Ne zaboravite da otvorite Makabijadu

Istraživački i dokumentacijski centar

Časopis za književnost Balkana čiji je jedini kriterij estetski


Lamed
List za radoznale
Redakcija: Ivan L Ninić
Adresa: Shlomo Hamelech 6/21
42268 Netanya, Israel
Telefon: +972 9 882 61 14
e-mail: li.ten.noisivten|cinin#li.ten.noisivten|cinin

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License