Lamed Broj 10 Oktobar 2014

Lamed
List za radoznale
Izabrao i priredio Ivan L Ninić
Godina 7, Broj 9, Septembar 2014
Redakcija: Ivan L Ninić
Adresa: Shlomo Hamelech 6/21
42268 Netanya, Israel
Telefon: +972 9 882 61 14
e-mail: li.ten.noisivten|cinin#li.ten.noisivten|cinin


lamed.jpg

U ovom broju


Radosav Pušić: Džez u Šanghaju 1934.

Vang Dženg: Književnost bez granica

Đi Sijenlin: Sećanja jednog osamdeseto-godišnjaka

Lu Sin: Zavičaj

Vang Meng: Treperava lampica telefonskog zvona

Zorica Turjačanin: Pronađeni ključevi tajne


U Narodnoj biblioteci Srbije potpisan je Protokol o saradnji u oblasti prevodilaštva između Ministarstva kulture Srbije i Državne uprave za štampu, izdava-štvo, radio, film i televiziju Narodne republike Kine, kojim je predviđeno obostrano prevođenje 15 knji-ževnih dela i publikacija tokom naredne tri godine.

Ovogodišnji Međunarodni sajam knjiga, na kome je Kina počasni gost, biće održan od 26. oktobra do 2. novembra na Beogradskom sajmu.


Čitajte El Mundo Sefarad

Ne zaboravite da otvorite Makabijadu

Istraživački i dokumentacijski centar

Časopis za književnost Balkana čiji je jedini kriterij estetski


Lamed
List za radoznale
Redakcija: Ivan L Ninić
Adresa: Shlomo Hamelech 6/21
42268 Netanya, Israel
Telefon: +972 9 882 61 14
e-mail: li.ten.noisivten|cinin#li.ten.noisivten|cinin

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License