Lamed Broj 1 Januar 2010

Lamed

List za radoznale Izabrao i priredio Ivan Ninić

Godina 3 Broj 1 Januar 2010

Zašto Lamed? Brojčana vrednost lameda je 30, što je tempo mesečnika. Lamed znači i učenje, proširivanje vidika, sagledavanje nečeg novog. Tokom višegodišnjeg prelistavanja i čitanja različitih publikacija nailazio sam na tekstove za koje mislim da mogu da budu zanimljivi i drugim čitaocima. Objedinavanjem u ovoj konstelaciji, oni dobijaju novu dimenziju i značaj.

Stavovi u člancima ne poklapaju se uvek sa mišljenjem priređivača Lameda.

Redakcija: Ana Šomlo i Ivan Ninić

Adresa: Shlomo Hamelech 6/21 42268 Netanya, Izrael

Telefon: +972 9 882 61 14 email: li.ten.noisivten|cinin#li.ten.noisivten|cinin

Ne zaboravite da otvorite www.makabijada.com

Da li čitate www.elmundosefarad.eu?

www.cendo.hr - Istraživački i dokumentacijski centar

SADRŽAJ

Milan Koljanin - JUGOSLOVENSKA DRŽAVA I JEVREJI

Aleksandra Mančić - DIJALOZI O LJUBAVI LAVA JEVREJINA

Zoran Janić - GOMBROVIČEVA "MEĐULJUDSKA CRKVA"

Željko Ivanković - ODČITAVANJE UMJETNIČKOG

Sofija Živković - MAG IZ LEONCINA

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License