Kvirni Junaci Knjiga Rolanda Boera Kao Da Kucam Na Rajska Vr

Kvirni junaci

Poglavlje o kralju Davidu u ovom broju Lameda uzeto je iz knjige Rolanda Boera Kao da kucam na rajska vrata* koji je napravio jednu finu analizu fenomena kvira u popularnoj kulturi. On uporedjuje dubinsko ponašanje istorijskih likova u Bibliji sa popularnim super-herojima savremenog filma. "Da li su svi naši junaci kvirovi?" pita se autor. "Izgleda da jesu", zaključuje, "bar kad su posredi akcioni heroji, kakve nalazimo uglavnom u savremenom filmu, i biblijski junaci". Kvir označava latentnu, i ne samo latentnu, homoseksualnost koja je deo prirode i civilizacije. "Poseban doprinos teoriji kvira, koja ima udela u konstrukcionizmu, ali se ne može s njim potpuno poistovetiti, jeste njeno usredsredjivanje na funkcionisanje binarnosti heteroseksulano/homoseksualnog i na politiku znanja i razlike. Teorija kvira je ponikla u kontekstu novodesničarske žestoke reakcije iz 80-ih godina dvadesetog veka, na koju je odgovor bio radikalnija politika razlike pod uticajem poststrukturalizma. Nasuprot jedinstvenom homoseksualnom identitetu postavljen je višestruki nestabilni i regulativni proces. Teorija kvira ukazuje na to da izučavanje homoseksulanosti ne treba da bude izuča-vanje manjine – proizvodjenje lezbijskog—gej/bisek-sualnog subjekta, nego proučavanje onih znanja i vidova društvene prakse koji organizuju "društvo" kao celinu, seksualizovanjem hetereoseksualizovanjem ili homoseksualizovanjem – tela, želja, činova, iden-titeta, društvenih odnosa, znanja, kulture i društvenih institucija".

Knjiga Rolanda Boera Kao da kucam na rajska vrata uskoro izlazi iz štampe u renomiranoj Biblioteci XX vek Ivana Čolovića, u prevodu Slobodanke Glišić

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License