Kovac Teodor

ŠEZDESET GODINA OD ATENTATA DAVIDA FRANKFURTERA članak Gospodina Teodora Kovača posvećen uspomeni na Davida Frankfurtera i njegov hrabar čin.

Teodor Kovač, NEŠTO O HAŠOMER HACAIRU I NJEGOVOM "GNEZDU" U NOVOM SADU

Holokaust i njegovo značenje

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License