Kosovo

KOSOVO HOLOKAUST

POSLEDNJI JEVREJIN SA KOSOVA

ŠIPTARI SU SARADJIVALI SA NACISTIMA

JEVREJI KOSOVA I METOHIJE - PAVLE DŽELETOVIĆ IVANOV

Sa ljubaznim dopuštenjem autora Pavla Dželetovića Ivanova iznosim ovde odabrane delove knjige, 5/8 2007

SUDBINA JEVREJA SA KOSOVA I METOHIJE

1948 godina, ODLAZAK JUGOSLOVENSKIH JEVREJA U IZRAEL - PRELOMNI DANI

GENERALNI ARONDACIONI RASPORED JEVREJSKIH VEROISPOVEDNIH OPŠTINA UČLANJENIH U SAVEZU JEVREJSKIH VEROISPOVEDNIH OPŠTINA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE, 1.1.1939. GODINE

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License