Kon Jelena

JELENA KON (1883-1942) dobrotvorka
U vreme velike ekonomske krize 1925. Jelena Kon je u Novom Sadu osnovala humanitarno društvo Kora hleba koje se pre svega brinulo o siromašnoj deci, majkama i svima koji su bili u nevolji. U okviru društva osnovano je dečije obdanište i savetovalište za majke, koje su tu mogle da dobiju sigurno mleko za svoju decu. Da bi udruženje imalo što veće donacije, Jelena Kon je organizovala brojne humanitarne koncerte. Tako su u Novom Sadu gostovali, između ostalih, Bronislav Huberman (1928), Artur Rubinštajn (1929). Za vreme mađarske okupacije, tokom zloglasne racije 1942. Jelena Kon je kao Jevrejka uhapšena, mučena a zatim ubijena i bačena u Dunav, zajedno sa velikim brojem Novosađana, uglavnom Srba i Jevreja.
http://blog.b92.net/text/11478/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%20%D0%94%D0%B5%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B/#k645969#k645973#k646009#k646014#k646020

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License