Koljanin Milan
koljanin1.jpg

Dr Milan Koljanin je naučni saradnik u Institutu za savremenu istoriju u Beogradu. Predmet njegovog istraživanja su represivni sistemi u Drugom svetskom ratu u Jugoslaviji, posebno sistemi logora, represivno zakonodavstvo Nezavisne Države Hrvatske, holokaust u Jugoslaviji i na evropskom Jugoistoku, korišćenje masovnih medija u ratnim sukobima, sistematizacija i korišćenje istorijskih izvora o holokaustu u Jugoslaviji, posebno u Srbiji, problematika zločina u Drugom svetskom ratu i njihovog utvrđivanja, korišćenje filma kao propagandnog sredstva, antisemitski stereotipi, ideološke osnove represivne politike tokom nemačke okupacije Srbije u Drugom svetskom ratu i antisemitizam u Jugoslaviji. Učestvovao je na više domaćih i inostranih naučnih skupova. Objavio je veći broj radova u stručnim časopisima i zbornicima radova i dve monografije: Nemački logor na Beogradskom sajmištu 1941-1944, Beograd 1992. i Jevreji i antisemitizam u Kraljevini Jugoslaviji 1918-1941.

Iz: Seminar o Holokaustu – Zbornik radova, Novi Sad, 20-22. I 2009, Izdavač: Jevrejska opština Novi sad, Urednik. Dr Ana Frenkel, Saradnik: Gordana Todorović, ISBN 978-86-912225-2-9

NEMAČKI LOGOR NA BEOGRADSKOM SAJMIŠTU 1941-1944 Knjiga Milana Koljanina

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License