Kliper Zajecar

Vitomir Vitomirović (ERNEST KLIPER), poreklom iz Sarajeva. Sin je Žigmunda Klipera, koji je bio rabin u Sarajevu. Školovao se u Švajcarskoj, u Sen Galenu. Tidesetih godina XX veka doselio se u Zaječar, gde se oženio Anicom Jović. Tu je osnovao tekstilni kombinat Zamfir, posle II svetskog rata preimenovan u Timočanka. Ubijen je na Banjici 1942.

Dragan Vitomirović (Oskar Kliper) 1937-2002; viši policijski inspektor, direktor Timočke televizije i vlasnik lokalnog magazina Timočka krimi revija. Povremeni dopisnik beogradskih listova Revija 92, Borba… Nastradao u saobraćajnom udesu 15.12.2002.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License