Kladanj

JEVREJI U MALIM MESTIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

JEVREJI TUZLE DO DRUGOG SVETSKOG RATA

ROĐENA SAM U KLADNJU . . . LUNA ALBAHARI

Sa ljubaznim dopuštenjem kćerke Lune Albahari, Judite Albahari-Krivokuća, od 22.8.2007. godine iznosim ovde ova dragocena sećanja jedne heroine sa naših prostora. Prvobitno su sećanja Lune Albahari objavljena u Jevrejskom biltenu, broj 5-6 iz 1981. godine. MH

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License